ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนมาตรการเข้าประเทศเพิ่มเติม เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

แหล่งข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น 

วันที่: 20 พฤษภาคม 2565  

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ประกาศมาตรการเข้าประเทศใหม่ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบเมื่อเดินทางมาถึง ระยะเวลากักตัว และสถานที่ที่พักหลังเข้าประเทศญี่ปุ่นตามประเภทการจัดกลุ่มสีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินของประเทศ/ภูมิภาคที่ผู้เดินทางพำนักภายใน 14 วันก่อนวันเดินทางกลับญี่ปุ่นหรือวันที่ยื่นเรื่องขอเข้าประเทศ รายละเอียดของแผนคาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซตนี้ในหัวข้อ “ข้อมูลรายประเทศ” หรือคลิกที่ที่ลิงก์ด้านล่าง 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

https://www.timeout.com/tokyo/news/border-restrictions-in-japan-will-be-relaxed-further-from-june-1-052022

รูปภาพ: Liz Ablashi 


สื่อที่เกี่ยวข้อง