ประเทศปิด แต่อยากเดินทางเข้าประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกค่อย ๆ ทยอยเปิดพรมแดนและผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสให้สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง เช่น ในโซนยุโรปประเทศอังกฤษที่ยกเลิกมาตรการการควบคุมโควิดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจโควิด-19 หรือในโซนเอเชีย เช่น ประเทศไทยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR และประเทศเกาหลีใต้ที่ประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว หลังจากที่ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มานานถึง 2 ปี  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ หลายประเทศจึงยังคงปิดประเทศ หรือเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไขเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้  

แล้วถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศที่ยังปิดอยู่ ต้องทำอย่างไรบ้าง? 

รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมจะแตกต่างกันไปตามมาตรการการเข้าประเทศของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เราได้รวบรวมเงื่อนไขการเข้าประเทศพี่พบเห็นโดยส่วนใหญ่ เพื่อให้ทุกคนสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย! 

image.png

บทความที่เกี่ยวข้อง