รู้จัก EU Digital COVID Certificate ใบรับรองของยุโรปที่เชื่อมต่อกับระบบหมอพร้อม

แหล่งข้อมูล: https://ec.europa.eu/…/eu-digital-covid-certificate_en…

วันที่: 1 มีนาคม 2565

รู้หรือไม่ว่า คนไทยสามารถถือใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในระบบหมอพร้อมเพื่อเดินทางไปยังยุโรปได้ เพราะมีการเชื่อมต่อกับระบบใบรับรองของยุโรปเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น เราจึงชวนอยากทุกคนมารู้จักกับระบบ EU Digital COVID Certificate เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปพร้อม ๆ กันได้เลย

https://www.facebook.com/HITAPTHAILAND/posts/10158832386987725

EU Digital COVID Certificate คืออะไร?

เป็นเอกสารด้านสุขภาพในการเดินทางระหว่างประเทศที่มีการใช้ในพื้นที่ของสหภาพยุโรป เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัยในช่วงโควิด-19

EU Digital COVID Certificate เป็นใบรับรองเกี่ยวกับโควิด-19 แบบไหน?

แบบ 3 ประเภทใบรับรองในระบบนี้ ได้แก่

  1. ใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19
  2. ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19
  3. ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ

EU Digital COVID Certificate เชื่อมต่อกับประเทศหรือดินแดนใดบ้าง?

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีอีก 34 ประเทศหรือดินแดนที่เชื่อมต่อกับระบบนี้

EU Digital COVID Certificate เชื่อมต่อกับใบรับรองการฉีดวัคซีนของหมอพร้อมอย่างไร?

ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่รับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยได้รับวัคซีนครบโดสอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 270 วันก่อนการเดินทาง หรือได้รับเข็มกระตุ้นเป็นที่เรียบร้อย
  2. ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ชนิดวัคซีน วันที่ได้รับวัคซีน และมีการรับรองเป็นที่เรียบร้อย

วัคซีนโควิด-19 ใดบ้างที่รับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) และองค์การอนามัยโลก (WHO)?

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 องค์การยาแห่งยุโรปได้รับรองวัคซีนต่อไปนี้ ได้แก่ Pfizer BioNtech/Cominaty, Moderna (Spikevax), AstraZeneca (Vaxzevria), J&J (Janssen) และ Novavax

ส่วนวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรอง ได้แก่ Pfizer BioNTech/ Comirnaty, Moderna (Spikevax), AstraZeneca (Vaxzevria), J&J (Janssen), Novavax, Covavax, Covishield, Covaxin, Sinopharm และ Sinovac

อยากเดินทางแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะไปค้นหามาตรการเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้จากที่ไหน?

สามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่ vaxcert.info ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางมากมาย อาทิ มาตรการเข้าประเทศ , วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ เป็นต้น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรายประเทศได้ที่ https://vaxcert.info/?page_id=17


สื่อที่เกี่ยวข้อง