นอร์เวย์ยกเลิกมาตรการแสดงใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือการตรวจต่างๆ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนอร์เวย์

วันที่: 11 มีนาคม 2565

รัฐบาลนอร์เวย์ได้ระบุว่ามาตรการการเดินทาง อาทิ การตรวจ การกักตัว เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือการลงทะเบียนต่างๆ จะถูกยกเลิก โดยนักท่องเที่ยวที่กำลังเตรียมเดินทางไปเยือนนอร์เวย์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/

https://reopen.europa.eu/en/map/NOR/7002


สื่อที่เกี่ยวข้อง