ปีใหม่นี้ คนไทยไปเที่ยวไหนได้บ้าง เปิดโพล 5 ประเทศที่คนไทยอยากไปมากที่สุด

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ปีใหม่นี้ คนไทย ไปเที่ยวไหนได้บ้าง เปิดโพล 5 ประเทศที่คนไทย อยากไปมากที่สุด มาก จากผลสาวนิเพอนงประศ K:TAP"

#ปีใหม่นี้ คนไทยไปเที่ยวไหนได้บ้าง
ธันวาคม เดือนสิ้นปี ถือเป็นเดือนที่มีเทศกาลและวันหยุดมากมายอีกเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้ หลายคนคงมีแพลนแล้วว่าในช่วงนี้อยากใช้เวลากับครอบครัว เพื่อน รวมถึงคนที่คุณรักอย่างไรให้มีความสุขที่สุด การไปเที่ยวต่างประเทศก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยในการทำให้ช่วงเวลาที่แสนพิเศษให้พิเศษขึ้นไปอีก แค่ได้ยินก็ฟินไม่ไหวแล้ว! เรามาดูกันดีกว่าว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากไปไหนกันบ้าง
.
เปิดโพล 5 ประเทศที่คนไทยอยากไปมากที่สุด! (ข้อมูลอัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

ประเทศญี่ปุ่น

อาจเป็นการ์ตูนรูป กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "JAPAN ยังไปเที่ยวไม่ได้ K.TAP"

ประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเข้าประเทศได้ โดยผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และแรงงานต่างชาติที่มาทำงานใต้โครงการฝึกงานด้านเทคนิคเท่านั้น โดยต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
.
ส่วนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์เดินทางกลับเข้าประเทศ (ผู้ถือใบอนุญาตผู้พำนักถาวรหรือระยะยาวพร้อมใบอนุญาตเข้าประเทศใหม่หรือจดหมายยืนยันการเข้าประเทศใหม่ คู่สมรส หรือบุตรของพลเมืองญี่ปุ่นหรือผู้อยู่อาศัยถาวร) จะต้องกักตัวดูอาการ 3 วัน ซึ่งปรับลดลงจากเงื่อนไข 10 วันที่บังคับใช้มาตลอด
.
จํานวนวันในการกักตัว: 10-14 วัน
.
วัคซีนที่รองรับให้เข้าประเทศ: Pfizer-BioNTech, Moderna และ AstraZeneca
.
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง: แสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขและผลการตรวจโควิดที่เป็นลบ ซึ่งตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
.
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://vaxcert.info/?country=japan-2&lang=en
หรือ
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section1 

ประเทศเกาหลี

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "SOUTH KOREA M ยังไปเที่ยวไม่ได้ K.TAP"

ประเทศเกาหลีใต้ ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางประเทศเกาหลีใต้จึงระงับฟรีวีซ่าของไทย หากจะเดินทางเข้า จะต้องเข้าด้วยเหตุจำเป็นและขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเท่านัั้น (ผู้ที่เข้าได้จะต้องเข้าด้วยเหตุผลทางการทูต หรือทางธุรกิจซึ่งถือบัตร APEC Business Travel Card)
.
จํานวนวันในการกักตัว: 10 วัน
.
วัคซีนที่รองรับให้เข้าประเทศ: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm และ Johnson & Johnson
.
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง: แสดงผลการตรวจ PCR Test เป็นลบ ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ใบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Self-Quarantine Safety Protection บนสมาร์ทโฟน ถ้าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง สามารถละเว้นการกักตัวได้ หลังจากได้รับวัคซีนตามที่กําหนดไปแล้ว 14 วัน
.
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://vaxcert.info/?country=south-korea-2&lang=en
หรือ
https://www.koreanair.com/…/travel-restriction/korea 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "UNITED STATES OF AMERICA ไปเที่ยว ได้ K.TAP D"

ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าประเทศได้ ตั้งแต่ 8 พ.ย. 2564 และได้ยกเลิกมาตรการห้ามชาวต่างชาติกว่า 30 ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐฯ ทำให้ไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่มีการห้ามผู้เดินทางจาก 8 ประเทศในแอฟริกาเข้าประเทศ ได้แก่ บอสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว
.
วัคซีนที่รองรับให้เข้าประเทศ: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Johnson & Johnson, Covishield, Sinopharm และ Sinovac
.
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง: แสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ หรือหายป่วยจากโควิด-19 ก็ตาม

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว: แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 1 วันก่อนวันเดินทาง

ผู้ที่ยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ: แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ โดยตรวจไม่เกิน 1 วันก่อนการเดินทาง

ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนและหายแล้ว: แสดงหลักฐานการรักษาจากโรคโควิด-19 คือผลที่แสดงว่าเคยติดเชื้อในช่วง 90 วันที่ผ่านมาก่อนการเดินทาง และ จดหมายจากผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้เดินทาง หากไม่มีเอกสารนี้จะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 1 วันก่อนเดินทาง
.
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://vaxcert.info/?country=united-states-of-america-2…
หรือ
https://www.thaipost.net/news-update/13490/

ประเทศจีน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "CHINA ยังไปเที่ยวไม่ได้ FATIINS > H:TAP"

สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวต่างชาติยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ยกเว้นพลเมืองจีน หรือผู้ที่ถือวีซ่าทางการทูต รวมถึงวีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี หรือผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จะสามารถเข้าได้ โดยจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตจีนเท่านั้น
.
จํานวนวันในการกักตัว: 14-21 วัน
.
วัคซีนที่รองรับให้เข้าประเทศ: Sinovac, Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Moderna และ Johnson & Johnson
.
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง: ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีนจะต้องมีรหัสสุขภาพ (health code) จากสถานทูตจีนหรือกรมการกงสุลจีนก่อนออกเดินทาง
โดยจะต้องมีผลการตรวจกรดนิวคลีอิกของโควิด-19 และการตรวจแอนติบอดี (ตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง) สําหรับการสมัคร health code ส่วนนักเดินทางที่เคยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับการสแกนปอด และตรวจกรดนิวคลีอิกสองครั้ง ซึ่งห่างกัน 24 ชั่วโมง และกักตัว 14 วัน ก่อนที่จะสามารถขอ health code ได้

ประเทศอังกฤษ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "UNITED KINGDOM AAXX ไปเที่ยว ได้ K.TAP"

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกระบบกลุ่มสีตามไฟสัญญาณจราจร เขียว เหลืองอำพัน และแดง และถอนไทยออกจากบัญชีแดง ตั้งแต่ 11 ต.ค. 2564 ผู้ที่เดินทางมาจากไทยและฉีดวัคซีนโควิดครบโดสสามารถเดินทางเข้าอังกฤษ (England) โดยไม่ต้องกักตัว
.
วัคซีนที่รองรับให้เข้าประเทศ: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm และ Covaxin
.
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง: แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 2 วันก่อนออกเดินทาง โดยนักเดินทางสามารถทำการจองและชำระเงินค่าตรวจได้เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทาง

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 2 วันก่อนการเดินทางมายังประเทศอังกฤษ พร้อมกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารและจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 2 วันหลังจากเดินทางมาถึง ถ้าผลตรวจโควิด-19 ไม่ชัดเจนหรือเป็นบวกจะต้องกักตัวเอง 10 วัน หากผลตรวจล่าช้าต้องกักตัว 14 วัน

ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีน จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 2 วันก่อนการเดินทางมายังประเทศอังกฤษ โดยผู้เดินทางสามารถจองและชำระเงินเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 หลังจากเดินทางมาถึง พร้อมกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งและกักตัวเองเป็นเวลา 10 วัน
*** ถ้าผลตรวจวันที่ 2 เป็นบวก จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน
*** ถ้าผลตรวจวันที่ 2 เป็นลบ จะต้องตรวจอีกครั้งในวันที่ 8 ของการเดินทางมาถึง
*** ถ้าผลตรวจวันที่ 8 เป็นบวก จะต้องกักตัวต่อเป็นเวลา 10 วัน
*** ถ้าผลตรวจวันที่ 2 และ 8 ของการเดินทางถึงไม่ชัดเจน จะต้องกักตัวต่อเป็นเวลา 10 วัน
.
สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://vaxcert.info/?country=united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-2&fbclid=IwAR0FtZld21yNfhjWHhFzKBY6upyjTWvaPJIl3z2Gh_qH1c9MleWu6NINzhI&lang=en
หรือ
https://www.gov.uk/…/countries-with-approved-covid-19…


บทความที่เกี่ยวข้อง