การเดินทางข้ามพรมแดนในยุคโควิด-19 : ผลการศึกษารระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียในการเตรียมตัวเปิดประเทศ

ร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลการสำรวจที่น่าสนใจจากการศึกษาระดับนโยบายด้านการเดินทางในยุคโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับฟังการเสวนา (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่


สื่อที่เกี่ยวข้อง