ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้วัคซีนพาสปอร์ตในไทย

ผู้เขียน: ชญาพัช ราชาตัน, มานิต สิทธิมาตร

วันที่: 5 ตุลาคม 2021

บนเส้นทางสู่การฟื้นฟูจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ประเทศต่างๆ มีการพิจารณาทบทวนหรือกำลังพัฒนากระบวนการใช้เครื่องมือการเดินทาง เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือหนังสือเดินทางวัคซีน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการกลับมาเปิดเศรษฐกิจและสังคมไม่มากก็น้อย ผู้ที่มีเอกสารการเดินทางดังกล่าว สามารถเดินทางข้ามพรมแดนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมในระดับต่างๆ ได้ ในประเทศไทย โครงการ Phuket Sandbox เป็นโครงการริเริ่มที่ทำให้คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนสามารถท่องเที่ยวบนเกาะได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง ซึ่งเป็นนโยบายที่ขณะนี้กำลังขยายไปยังเกาะใกล้เคียง

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถเข้าถึง “Digital Health Pass” ได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ใช้สำหรับกิจกรรมภายในประเทศ เช่น การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแม้ว่าจะมีการโต้แย้งและความเห็นที่แตกต่างก็ตาม เนื่องจากประชากรประมาณ 22% ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (ณ วันที่ 20 กันยายน 2564) ซึ่งหมายความว่าการสมัคร Digital Health Pass จะไม่ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนหรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย และยังรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อีกด้วย ซึ่งก็อาจจะเป็นการตอกย้ำช่องว่างทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่

เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นเหล่านี้ HITAP รวมมือกับองค์กรภาคีกำลังดำเนินการสำรวจออนไลน์ในกลุ่มประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย เพื่อทำความเข้าใจและรับความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคอร์เซีย หรือในภาษาอังกฤษ คือ COVID-19 Vaccination Policy Research and Decision Support Initiative in Asia (CORESIA) โดยการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้กำหนดนโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณา

ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง