ความโกลาหลในการเดินทางช่วงโควิดอาจลากยาวไปถึงหลังช่วงฤดูร้อน

แหล่งที่มา: The Economist
วันที่: 14 สิงหาคม 2564

รัฐบาลหลายประเทศได้ออกกฎหรือมาตรการเพื่อชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม กฎดังกล่าวอาจส่งกระทบต่อการเดินทางในช่วงฤดูร้อนนี้ เช่น สหราชอาณาจักรได้ใช้ระบบการจัดกลุ่มประเทศตามความเสี่ยงสำหรับการเดินทาง ในทางทฤษฎี ระบบดังกล่าวจะจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตลอดจนกำหนดกฎในการเดินทาง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มาตรการกลับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่สามารถคาดเดาได้ นอกจากนี้ นโยบายด้านการเดินทางของสหรัฐอเมริกาก็มีความคลุมเครือเช่นเดียวกัน โดยการบริหารของไบเดนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการปรับข้อจำกัดในการเดินทางให้สอดคล้องกับอัตราการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อในต่างประเทศ ดังนั้น กฎเหล่านี้จึงก่อให้เกิดความสับสนและขัดขวางการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง