ผลการศึกษาแนวโน้มการยอมรับการฉีดวัคซีน COVID-19 กับการใช้วัคซีนพาสปอร์ตในอังกฤษ

ผู้เขียน: Alexandre de Figueiredo, Heidi J. Larson, and Stephen Reicher

วันที่: 31 พฤษภาคม 2564

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) สี่ชนิด ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสหราชอาณาจักรแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ประชากรมากกว่า 34 ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาการนำวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับใช้ในประเทศและเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับชาวอังกฤษให้สะดวกมากขึ้น แม้ว่าอาจจะมีแรงจูงใจที่จะทำให้คนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ตมาก็ตาม แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหนังสือเดินทางวัคซีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความโน้มเอียงที่จะรับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ การศึกษานี้จะอธิบายวิธีการ และผลการสำรวจในหัวข้อดังกล่าวไว้โดยละเอียด

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง