เพราะเหตุใดประเทศอย่างอินเดียถึงคัดค้านการใช้วัคซีนพาสปอร์ต

แหล่งที่มา: Quartz India 
ผู้เขียน: Manavi Kapur
วันที่: 17 สิงหาคม 2564

อินเดียได้คัดค้านแนวคิดเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตในที่ประชุม G7 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวอินเดียคาดหวังว่าจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่เนื่องจากประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ความไม่เท่าเทียมนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและระดับปานกลางซึ่งได้รับวัคซีนในสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ Sarin KC นักเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและผู้ช่วยโครงการของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ระบุว่า มีประเด็นด้านจริยธรรมหลายประการที่เกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนพาสปอร์ต กล่าวคือ เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนในระดับภูมิภาค ประเทศ และภายในประเทศ ตลอดจนในกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนก่อน ดังนั้น แม้จะมีการสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเอกสารทั่วไปที่ใช้ในการเดินทาง แต่วัคซีนพาสปอร์ตก็ไม่อาจเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง