ทำอย่างไรให้ประชาชนหันมายอมรับวัคซีนพาสปอร์ต

แหล่งที่มา: London School of Economics and Political Science (LSE)
ผู้เขียน: Miriam Allena , Sebastián Guidi , Renny Reyes , Alessandro Romano, Chiara Sotis
วันที่: 19 กรกฎาคม 2564

งานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย Bocconi , Yale และ LSE ได้ค้นหาแนวทางว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศควรทำอย่างไรเพื่อเชิญชวนให้คนหันมายอมรับวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งวัคซีนพาสปอร์ตได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองสำคัญทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้น แนวทางการใช้วัคซีนพาสปอร์ตจึงอาจกลายเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้งานศึกษาได้ทำการแบ่งแนวทางการทดลองออกเป็น 2 ประเภท คือ แนวทางที่ทำให้คนเชื่อในแบบเดิมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นและถูกใช้มาก่อนแล้ว ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง คือ พฤติกรรมคล้อยตามทางความคิดของคนส่วนใหญ่ โดยผลการศึกษาได้สรุปว่า การที่ทำให้คนรู้สึกว่าวัคซีนพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องใหม่ และรู้ว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับการใช้วัคซีนพาสปอร์ต อาจเป็นแนวทางที่ทำให้สาธารณชนหันมายอมรับการใช้วัคซีนพาสปอร์ตได้มากขึ้น

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี


บทความที่เกี่ยวข้อง