วัคซีนโควิด 19 พาสปอร์ต

บทความ: COVID-19 vaccination passports

ผู้เขียน: Christopher Dye and Melinda C. Mills

19 มีนาคม 2564

ในขณะที่ประเทศต่างๆ เริ่มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและผู้คนต่างโหยหาการเดินทางและชีวิตปกติมากขึ้น ความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นสำหรับใบรับรองสถานะโควิด 19 ที่จะสนับสนุนความต้องการเหล่านี้ ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับหนังสือเดินทางโควิด 19 สำหรับการใช้งานภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการมาอยู่แล้ว แต่ข้อกังวลทางวิทยาศาสตร์ กฎหมาย และจริยธรรมมีอยู่มากมายในเอกสารดังกล่าว บทความนี้จะข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับใบรับรองการฉีดวัคซีนและการนำมาปรับใช้


บทความที่เกี่ยวข้อง