ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

บทความ: COVID-19 Digital Vaccination Certificates and Digital Technologies: Lessons from Digital Contact Tracing Apps

ผู้เขียน: Elliot Mbunge, Stephen Fashoto and John Batani

16 มีนาคม 2564

บทความนี้นำเสนอโอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับการปรับใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนดิจิทัลสำหรับโควิด-19 นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังนำเสนอการทบทวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาใบรับรองการฉีดวัคซีนดิจิทัลสำหรับโควิด-19 ในขณะที่คำนึงถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยีเหล่านั้น จากข้อมูลนี้ การศึกษาได้เสนอค่านิยมทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนดิจิทัลสำหรับโควิด-19 ที่ยอมรับได้อีกด้วย

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง