การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวช่วงโควิด 19 ในเอเชียแปซิฟิค

บทความ: Visitor arrivals forecasts amid COVID-19: A perspective from the Asia and Pacific team

ผู้เขียน : Richard T. R. Qiu, Doris Chenguang Wu, Vincent Dropsy, Sylvain Petit, Stephen Pratt and Yasuo Ohe 

พฤษภาคม 2564

บทความนี้เป็นการการประเมินเกี่ยวกับอนาคตของการท่องเที่ยวภายใต้ความไม่แน่นอนของโควิด-19 เพื่อจุดประสงค์นี้ บทความนี้จะนำเสนอกรอบการคาดการณ์สถานการณ์จำลองสำหรับความต้องการการท่องเที่ยวขาเข้าใน 20 ประเทศ

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง