คาดการณ์การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในช่วงโควิด-19

บทความ: Forecasting tourism recovery amid COVID-19

ผู้เขียน: Hanyuan Zhang Haiyan Song Long Wen and Chang Liu

มีนาคม 2564

ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้การคาดการณ์ความต้องการการท่องเที่ยวล้าสมัย ดังนั้น นักวิชาการจึงเริ่มแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดในการคาดการณ์การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากผลกระทบอันร้ายแรงของโควิด 19 ในการศึกษานี้ วิธีการทางเศรษฐมิติและการตัดสินถูกนำมารวมกันเพื่อคาดการณ์เส้นทางที่เป็นไปได้ในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในฮ่องกง การคาดการณ์เหล่านี้ยังใช้ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฮ่องกง

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง