วัคซีนโควิด 19 ภายใต้ International Health Regulations

บทความ: COVID-19 vaccines under the International Health Regulations – We must use the WHO International Certificate of Vaccination or Prophylaxis

ผู้เขียน: Eskild Petersen, Daniel Lucey, Lucille Blumberg, Laura D. Kramer, Seif Al-Abri, Shui Shan Lee, Tatiana de Castro Abreu Pinto, Christina W. Obiero, Alfonso J. Rodriguez-Morales, Richard Yapi, Aisha Abubakar, Paul Anantharajah Tambyah, Allison Holmes and Lin H. Chen

19 มกราคม 2564

วัคซีนป้องกันโควิด 19 ตัวแรกได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สำนักงานยาแห่งยุโรป (EMA) และหน่วยงานระดับชาติในประเทศจีน อินเดีย สหราชอาณาจักร และรัสเซีย และมีการกระจายอย่างรวดเร็วในกว่า 30 ประเทศตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงขณะนี้ วัคซีนถูกใช้โดยแต่ละประเทศหลังจากได้รับอนุมัติในระดับประเทศจากรายงานประสิทธิภาพและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเหล่านี้บางส่วนยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงมีบทบาทในการรับรองวัคซีนโควิด โดยในบทความจะกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ภายใต้ International Health Regulations

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง