การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะเป็นอย่างไร จากการแพร่ระบาดของโควิด 19

บทความ: The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery

ผู้เขียน: Anestis Fotiadis, Stathis Polyzos and Tzung-Cheng T.C.Huan

มีนามคม 2564

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ในการคาดการณ์ความต้องการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการใช้วิธีการศึกษาที่แตกต่างกันสองวิธี (the Long Short Term Memory neural network and the Generalized Additive Model) โดยอิงจากวิกฤตการณ์ล่าสุด การศึกษาทำให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงตามคาดการณ์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ผลลัพธ์ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอาจอยู่ในช่วงระหว่าง 30.8% ถึง 76.3% และจะคงอยู่อย่างน้อยจนถึงเดือนมิถุนายน 2564

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง