อยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างไร ในสถานการณ์ปัจจุบัน

บทความ Living with the COVID-19 pandemic: act now with the tools we have

ผู้เขียน: Juliet Bedford, Delia Enria, Johan Giesecke, David L Heymann, Chikwe Ihekweazu, Gary Kobinger, H Clifford Lane, Ziad A Memish, Myoung-don Oh, Amadou Alpha Sall, Kumnuan Ungchusak and Lothar H Wieler

8 ตุลาคม 2563

การตอบสนองของประเทศต่างๆ ต่อการระบาดใหญ่ของโควิด 19 นั้นแตกต่างกัน หลายประเทศกำลังเปิด สถานที่ทำงาน โรงเรียน และการพบปะทางสังคมอีกครั้ง และพยายามปรับตัวทางเศรษฐกิจและเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ อีกหลายประเทศกำลังพยายามหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยการจำกัดการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม และยังคงปิดโรงเรียน โดยหวังว่าจะมีวัคซีนหรือการรักษาโควิด 19 ในอนาคต The Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards (STAG-IH) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาอิสระของ WHO Health Emergencies Programme ได้ตรวจสอบข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกและได้ข้อสรุปว่าเหมาะสมที่สุด คือ การปรับใช้กลยุทธ์ระยะยาวโดยมุ่งเน้นที่การป้องกันการแพร่กระจายโรค ดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรง และสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส ตัวโรค และอาการตอบสนองของคนเมื่อติดโรค

อ่านบทความฉบับเต็มและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง