ข้อมูลรายประเทศ

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร
28 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

28 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

ยังไม่มีการสรุปคำตอบที่แน่ชัด เนื่องจากรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาความเปลี่ยนแปลงในรัฐต่าง ๆ โดยหลายรัฐได้สั่งห้ามการใช้ใบรับรองโดยโดยถือเป็นมาตรการในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการเลือกฉีดวัคซีน (เช่น จอร์เจีย แอละแบมา แอริโซนา และฟลอริดา) และบางรัฐสามารถใช้ Excelsior Pass ในการเข้าถึงกิจกรรมและการแสดงได้ เช่น นิวยอร์ก (https://www.firstpost.com/tech/science/new-yorks-excelsior-pass-is-usas-first-covid-19-vaccine-passport-9677691.html)

โปรดอ่านลิงก์ด้านล่างนี้เพื่ออ่านข้อมูลการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนล่าสุด

https://www.technologyreview.com/2021/07/01/1027768/us-vaccine-passport-guide/

 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


รายละเอียดใบรับรอง

ทุกเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดจะต้องประกอบด้วย 

 • ข้อมูลส่วนตัวผู้เดินทาง (ชื่อเต็ม และข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น วันเกิดหรือเลขที่หนังสือเดินทาง)
 • ชื่อของหน่วยงานที่ออกเอกสาร เช่น หน่วยงานสาธารณสุข, หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการวัคซีนที่ได้รับอนุญาต
 • ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีน

รูปแบบใบรับรอง

 • บันทึกการฉีดวัคซีนที่สามารถตรวจสอบได้ (ในรูปแบบกระดาษ หรือ ดิจิทัล)

ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มี QR code หรือในรูปแบบดิจิทัลบนแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่มี QR code (เช่น United Kingdom National Health Service COVID Pass, European Union Digital COVID Certificate)

 • บันทกการฉีดวัคซีนในรูปแบบกระดาษที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

พิมพ์บันทึกการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยองค์กรระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือผู้ให้บริการวัคซีนที่ได้รับอนุญาต เช่น บัตรวัคซีน CDC

 • บันทึกการฉีดวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปถ่ายดิจิตอลของบัตรฉีดวัคซีนหรือประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ดาวน์โหลดจากแหล่งทางการ (เช่น หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ให้บริการวัคซีนที่ได้รับอนุญาต) หรือแอปพลิเคชันชันทางโทรศัพท์มือถือที่ไม่มี QR code


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้ว

 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนก่อนเดินทางเข้ามา โดยหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นบันทึกที่รับรองแบบดิจิทัลหรือกระดาษ บันทึกการฉีดวัคซีนหรือรูปถ่ายใบรับรอง

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาได้เว้นแต่อยู่ในข้อยกเว้นตามลิงก์นี้ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
 • ทั้งนี้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 3-5 วันหลังจากเดินทางเข้ามาและกักตัวเองเป็นเวลา 5 วัน

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

 • 1 โดสสำหรับ Janssen/J&J
 • 2 โดสสำหรับ
  • Pfizer- BioNTech
  • Moderna

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Comirnaty (Pfizer-BioNTech)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • Covaxin
 • Covishield
 • BIBP/Sinopharm
 • CoronaVac (Sinovac)
 • Nuvaxovid (Novavax)
 • Covovax
 • Janssen/J&J
 • Convidecia (CanSinoBIO)
 • Medicago

ผู้เดินทางถือว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วหากได้รับโดสที่สองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้วัคซีนแบบผสมก็ยอมรับได้เช่นกันหากได้รับห่างกันอย่างน้อย 17 วันและหลังจาก 2 สัปดาห์เมื่อได้รับโดสที่สอง


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ