ข้อมูลรายประเทศ

สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดเอกสาร
8 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

8 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

คณะกรรมาธิการได้นำกฎเกี่ยวข้องกับใบรับรองดิจิทัลของสหภาพยุโรปมาใช้โดยกำหนดระยะเวลาที่ยอมรับให้มีผลนาน 9 เดือน (270 วัน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางภายในสหภาพยุโรป


ประเภทใบรับรอง

การได้รับวัคซีน การมีภูมิคุ้มกัน และผลตรวจเป็นลบ


ชื่อใบรับรอง

Vaccine certificate (NHS Covid Pass, NHS Scotland status, NI Covid certificate หรือ EU Digital COVID Certificate)


รายละเอียดใบรับรอง

ผู้เดินทางสามารถใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีน โดยใบรับรองการฉีดวัคซีนจะต้องออกโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับประเทศหรือระดับรัฐ เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน และมีรายละเอียดดังนี้:

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเกิด
 • ยี่ห้อวัคซีนและบริษัทผู้ผลิต
 • วันที่ฉีดวัคซีนแต่ละโดส
 • ประเทศหรือเขตแดนที่ฉีดวัคซีนหรือผู้ออกใบรับรอง

การยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางชาวสหราชอาณาจักรผ่านทาง https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk ถ้าผู้เดินทางใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • The NHS COVID Pass
 • The EU Digital COVID Certificate (EU DCC)

และควรจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนในกรณีที่ถูกขอให้แสดงใบรับรอง


รูปแบบใบรับรอง

แบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ผู้เดินทางทุกคนได้รับอนุญาตให้เดินเข้าสหราชอาณาจักรโดยไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับใบรับรองใด ๆ อาทิ แบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารของ สหราชอาณาจักร การฉีดวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือการตรวจ ทั้งนี้ไม่ต้องกักตัวหลังจากเดินทางเข้ามาอีกด้วย


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีน 4 ชนิดที่อนุญาตให้ใช้ในสหราชอาณาจักรได้แก่

 • Moderna
 • Pfizer/BioNTech
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Oxford/Astrazeneca

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ