ข้อมูลรายประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดาวน์โหลดเอกสาร
28 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

28 กันยายน 2564


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง โดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดตัวแคมเปญการฉีดวัคซีนร่วมกับบริษัทบริการด้านสุขภาพของอาบูดาบี (Abu Dhabi Health Services Company: SEHA) และหน่วยงานด้านสุขภาพของดูไบ (Dubai Health Authority: DHA) โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ให้บริการทางสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ่งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐจะได้รับใบรับรอง


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

บัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และแอปพลิเคชัน Alhosn


รายละเอียดใบรับรอง

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดตัวแคมเปญการฉีดวัคซีนร่วมกับบริษัทบริการด้านสุขภาพของอาบูดาบี (Abu Dhabi Health Services Company: SEHA) และหน่วยงานด้านสุขภาพของดูไบ (Dubai Health Authority: DHA) โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนจากศูนย์ให้บริการทางสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ่งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐจะได้รับใบรับรองดังต่อไปนี้

แอปพลิเคชัน Alhosn ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านวัคซีนในประเทศได้ โดยแอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณวัคซีน (โดส) ที่ฉีดและข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจโควิด 19 ที่ควรปฏิบัติ ซึ่งการตรวจอาจทำโดยวิธี PCR หรือ DPI

เมื่อคุณเข้าสู่แอปพลิเคชันและลงทะเบียนโดยใช้ Emirates ID คุณจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทั้งการนัดฉีดครั้งแรกและครั้งที่สอง คุณสามารถไปที่ตัวเลือกการแชร์ที่ด้านขวาบนจะมีสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อรับใบรับรอง โดยแอปพลิเคชันจะให้แชร์สำเนาบัตรฉีดวัคซีนผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความ

คุณสามารถรับใบรับรองการได้รับวัคซีนอย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันได้จากสถานบริการสุขภาพที่คุณเลือกใช้บริการฉีดวัคซีน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ป้องกันสามารถขอใบรับรองผ่านศูนย์บริการฉีดวัคซีนพร้อมนัดเวลาและวันที่

บัตรจะสามารถรับรองภูมิคุ้มกันและเป็นหลักฐานเพื่อใช้เป็นมาตรวัดความปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากมีตราประทับโดย MOHAP (กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกัน) โดยตราประทับจะประทับหลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 เท่านั้น

สามารถรวบรวมใบรับรองยังสามารถได้จากแอปพลิเคชัน Seha สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนใน Abu Dhabi Health Services Company (บริษัทบริการด้านสุขภาพของอาบูดาบี) ขั้นแรก คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Seha หลังจากที่คุณเลือกภาษาแล้ว ให้ไปที่ ‘other Seha services (บริการอื่น ๆ ของ Seha)’ จากนั้นเลือกรายงานโควิด 19 และดาวน์โหลดใบรับรองการได้รับวัคซีน โดยตราประทับจะประทับหลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 เท่านั้น ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์สุขภาพของ Dubai Health Authority ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DHA จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณผ่านหมายเลข MRN จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันและคลิกที่บัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 และดาวน์โหลดใบรับรอง


รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสาร


กระบวนการเข้าประเทศ

คณะกรรมการเหตุฉุกเฉิน วิกฤตและภัยพิบัติแห่งอาบูดาบีได้ปรับปรุงข้อมูลขั้นตอนการเดินทางสำหรับพลเมือง ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือนที่เดินทางเข้าเมืองอาบูดาบีจากต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการได้อนุมัติให้ยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้ว ที่เดินทางมาถึงอาบูดาบีจากจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศทั้งหมด

ก่อนขึ้นเครื่องไปยังอาบูดาบี ผู้เดินทางทุกคน ทั้งที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน จะต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

พลเมืองที่ได้รับวัคซีน ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือนที่เดินทางมาจากจุดหมายปลายทางกลุ่มสีเขียวจะต้องทำการตรวจโควิดแบบ PCR เมื่อมาถึงโดยไม่ต้องกักตัว และตรวจอีกครั้งในวันที่ 6 หากอยู่ในเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม หากเดินทางมาจากจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิดแบบ PCR เมื่อเดินทางมาถึงโดยไม่จำเป็นต้องกักตัว และตรวจเพิ่มเติมในวันที่ 4 และวันที่ 8 หากอยู่ในเอมิเรตส์

ในกรณีพลเมืองที่ไม่ได้รับวัคซีน ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน รวมทั้งผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากการฉีดวัคซีนที่เดินทางมาถึงอาบูดาบีจากจุดหมายปลายทางในกลุ่มสีเขียว จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง โดยไม่ต้องกักตัว และตรวจอีกครั้งในวันที่ 6 และวันที่ 9

หากเป็นผู้เดินทางที่มาจากจุดหมายปลายทางจากกลุ่มสีอื่น พลเมืองที่ไม่ได้รับวัคซีน ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง กักตัวเป็นเวลา 10 วัน และตรวจหาเชื้อแบบ PCR อีกครั้งในวันที่ 9

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/quarantine-guidelines-for-travellers-to-the-uae


ประเทศจับคู่เดินทาง

บาห์เรน กรีซ เซเชลส์ เซอร์เบีย มัลดีฟส์ อิตาลี


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Sinopharm, Pfizer–BioNTech, Sputnik V, Oxford/AstraZeneca, Moderna


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

Sinopharm, Pfizer–BioNTech, Sputnik V, Oxford/AstraZeneca, Moderna


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน พลเมืองของทุกประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวได้ หากพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ WHO รับรองครบทั้ง 2 เข็มแล้ว