ข้อมูลรายประเทศ

ตุรกี

7 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ช่ือใบรับรอง

Turkey’s COVID-19 certificates 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • หมายเลขประจำตัว
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง  
 • ชื่อจริง นามสกุล  
 • วันเดือนปีเกิด  
 • สัญชาติ  
 • QR-Code ที่เก็บข้อมูลดิจิทัลของการฉีดวัคซีน 

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR-Code


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

* ผู้เดินทางจากบอตสวานา แอฟริกาใต้ โมซัมบิก นามิเบีย และซิมบับเว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

*การเข้าประเทศตุรกี: ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาถึงตุรกี ยกเว้นชาวตุรกีหรือผู้ถือใบถิ่นที่อยู่ จะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วนไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ผู้เดินทางที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักรเข้าสู่ตุรกี หรือจากประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงด้านล่าง จะต้องมีหลักฐานยืนยันข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ดำเนินการอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง) 
 • ใบรับรองการฟื้นตัวจากโควิด-19 ครั้งล่าสุด 
 • ผลตรวจ PCR ที่เป็นลบ (ดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง) 
 • ผลตรวจ rapid antigen test (ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 11 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อแบบ PCR หรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีน 

* การแสดงสถานะ COVID-19 ของผู้เดินทาง: ตุรกีจะยอมรับใบรับรองการฟื้นตัวจากโควิด-19 และใบรับรองการฉีดวัคซีน 

ปัจจุบันมีข้อจำกัดในการเข้าประเทศเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศดังต่อไปนี้ในช่วง 14 วันก่อนหน้า:  อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ บราซิล อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน เนปาล ปากีสถาน แอฟริกาใต้ และศรีลังกา สามารถอ่านข้อมูลล่าสุดของข้อจำกัดในการเข้าประเทศได้ที่เว็บไซต์ IATA และคลิกเลือกตุรกีบนแผนที่ 

กระบวนการกักตัว 

 • หากผู้เดินทางไม่ได้ยื่นผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากขึ้นเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องกักตัว ณ สถานที่ที่ผู้เดินทางวางแผนไว้  
 • ผู้เดินทางไม่ต้องกักตัวหรือส่งผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ หากยื่นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุว่าได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าตุรกี และ/หรือหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.turkishairlines.com/en-us/announcements/coronavirus-outbreak/turkey-travel-rules/ 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer/BioNTech 
 • Sputnik V 
 • Sinovac 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน