ข้อมูลรายประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร
6 พฤษภาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

6 พฤษภาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

สวิตเซอร์แลนด์มีการใช้ COVID Certificate เพื่อรับรองว่าคุณได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ

อีกทั้งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้เชื่อมต่อใบรับรองนี้กับระบบใบรับรองโควิดแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป (EU DCC) เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์สามารถใช้ใบรับรองนี้เพื่อเข้าสู่สหภาพยุโรปได้ ในทางกลับกัน พลเมืองของสหภาพยุโรปก็สามารถเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยใบรับรองโควิดแบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป

 


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Swiss COVID Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

COVID Certificate ในสวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วย 3 ประเภทใบรับรอง:

1. ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยสามารถรับใบรับรองนี้หากเข้าหนึ่งในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ได้รับการฉีดวัคซีนในสวิตเซอร์แลนด์ (ใบรับรองจะมีอายุ 365 วันนับจากวันที่ได้รับโดสล่าสุด)
 • ได้รับการฉีดวัคซีนนอกสวิตเซอร์แลนด์แต่เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) ใบรับรองนี้จะมีอายุ 365 วันนับจากวันที่ได้รับโดสล่าสุดเช่นกัน
 • ได้รับการฉีดวัคซีนนอกสวิตเซอร์แลนด์แต่เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกและไม่ได้รับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรปหรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์ (Swissmedic) อย่างไรก็ตาม กรณีนี้จะต้องเป็นพลเมืองสวิสหรือถือใบอนุญาตถิ่นพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (ใบรับรองนี้มีอายุ 365 วันนับจากวันที่ได้รับโดสล่าสุด)
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกสวิตเซอร์แลนด์ แต่วัคซีนนั้นได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรปหรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์ (Swissmedic) ทั้งนี้จะต้องได้นับสถานการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น (ใบรับรองนี้จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบรับรอง)
 • สำหรับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Janssen) ใบรับรองจะมีอายุหลังจากวันที่ 22 ของการได้รับวัคซีนนี้

2. ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 โดยสามารถขอใบรับรองนี้ได้หาก:

 • ได้รับผลตรวจที่เป็นบวกแบบ PCR test ในสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ (ใบรับรองนี้มีอายุ 365 วันนับจากวันที่ได้รับการยืนยันว่าผลการตรวจเป็นบวก)
 • ได้รับผลตรวจที่เป็นบวกแบบ Antigen test ในสวิตเซอร์แลนด์ (ใบรับรองนี้มีอายุ 90 วันหลังจากได้ตรวจสารตัวอย่าง)

3. ผลตรวจที่เป็นลบ โดยสามารถขอใบรับรองนี้ได้หาก:

 • ได้รับผลตรวจที่เป็นลบแบบ PCR Test ในสวิตเซอร์แลนด์ไม่เกินกว่า 72 ชั่วโมง
 • ได้รับผลตรวจที่เป็นลบแบบ Antigen test ในสวิตเซอร์แลนด์ไม่เกินกว่า 24 ชั่วโมง

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณสามารถแสดงใบรับรองโควิดของคุณด้วยเอกสารกระดาษหรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อใด ๆ ก่อนเข้าสวิตเซอร์แลนด์

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer–BioNTech
 • Moderna
 • Johnson & Johnson

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Pfizer BioNTech
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Covishield
 • Janssen / Johnson & Johnson
 • Sinopharm / BIBP
 • Sinovac (CoronaVac)
 • COVAXIN
 • Novavax

นอกจากนี้ วัคซีนที่ยอมรับได้จะต้องเป็นไปตามข้อระเบียบหรือคำแนะนำของประเทศที่การฉีดวัคซีนนั้นมีขึ้น


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ