ข้อมูลรายประเทศ

สเปน

14 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด

14 กุมภาพันธ์ 2565


การใช้ใบรับรอง

สเปนมีการใช้ EU Digital Covid Certificate เพื่อยืนยันเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือถือผลตรวจ โควิด-19 ที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU Digital Covid Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรอง EU Digital COVID ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น

 • ชื่อของผู้ถือใบรับรอง
 • วันเดือนปีเกิด
 • วันที่ใบรับรองมีผลใช้ได้
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน การตรวจหาเชื้อหรือการหายป่วยจากโควิด-19 และการยืนยันตัวตน

เมื่อใบรับรองนี้ถูกตรวจสอบในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ข้อมูลยังแสดงอยู่บนใบรับรองและไม่ถูกเก็บหรือบันทึกเอาไว้


รูปแบบใบรับรอง

ใช้ได้ทั้งในรูปแบบกระดาษและดิจิทัล


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางเข้าสเปนโดยทางทะเลหรือทางอากาศจากประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศ จะต้องกรอกแบบฟอร์มควบคุมสุขภาพก่อนออกเดินทาง โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ อายุ หรือเกณฑ์อื่นใด แต่ละแบบฟอร์มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่สามารถถ่ายโอนได้ และสอดคล้องกับการเดินทางครั้งเดียว นอกจากนี้ หากผู้โดยสารเป็นผู้เยาว์หรือผู้อยู่ในอุปการะ/ผู้ทุพพลภาพ ผู้ปกครองสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้
  • ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าสเปนทางอากาศ แบบฟอร์มควบคุมสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นี้ https://spth.gob.es
  • ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าสเปนทางเรือ แบบฟอร์มควบคุมสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นี้ https://spthm.puertos.es/
  • หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับ QR Code ซึ่งจะต้องจัดเตรียมทั้งในเวลาที่ขึ้นเครื่องและเมื่อมาถึงสเปนที่ศูนย์ควบคุมสุขภาพ นอกจากนี้ หากผู้เดินทางจะเดินทางไปสเปนทางบก ณ ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องทำแบบฟอร์มใดๆ
 • ผู้เดินทางที่เป็นพลเมืองของประเทศที่สามจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ในคำสั่ง INT / 657/2020 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งปรับเกณฑ์การบังคับใช้ข้อจำกัดชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่จำเป็นจากประเทศที่สามไปยังสหภาพยุโรปและประเทศในพื้นที่เชงเก้น ด้วยเหตุผลด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสาธารณสุขอันเนื่องมาจากโควิด-19
 • ผู้เดินทางจากประเทศที่สามจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสเปนตามมาตรการทางสาธารณสุข เว้นแต่จะจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
  • ผู้พำนักในสหภาพยุโรป รัฐในพื้นที่เชงเก้น อันดอร์รา โมนาโก นครรัฐวาติกันหรือซานมารีโนซึ่งมีการเดินทางไปประเทศเหล่านี้และแสดงเอกสารหลักฐาน
  • ผู้ถือวีซ่าระยะยาวที่ออกโดยสมาชิกเชงเก้นหรือรัฐในพื้นที่เชงเก้นที่ไปเยือนประเทศนั้น
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ รวมทั้งนักวิจัยด้านสุขภาพ และผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างทางไปหรือกลับจากที่ทำงาน
  • บุคลากรจากอุตสาหกรรมการขนส่ง การเดินเรือ และการบิน ซึ่งจะต้องดำเนินกิจกรรมการขนส่งทางอากาศ
  • บุคลากรทางการทูต กงสุล ระหว่างประเทศ ทหาร การคุ้มครองพลเรือน และองค์กรด้านมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในรัฐสมาชิกหรือรัฐในพื้นที่เชงเก้น และได้รับอนุญาตหรือวีซ่าที่จำเป็นสำหรับการพำนักระยะยาว ตราบเท่าที่ไปอยู่ในประเทศที่ตนกำลังศึกษาและเข้าศึกษาภายในปีการศึกษาหรือ 15 วันก่อน หากจุดหมายปลายทางคือสเปนและพำนักได้นานถึง 90 วัน จะต้องแสดงให้เห็นว่าการศึกษาดำเนินการในศูนย์การสอนที่ได้รับอนุญาตในสเปน ซึ่งจดทะเบียนในทะเบียนการบริหารที่เกี่ยวข้อง ตามโปรแกรมเต็มเวลาในระหว่างระยะนี้และจะทำให้ได้รับปริญญาหรือใบรับรองการศึกษา
  • บุคลากรที่มีคุณสมบัติสูงซึ่งมีงานที่จำเป็นและไม่สามารถล่าช้าหรือทำให้แล้วเสร็จจากระยะไกลได้ รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับสูงที่จัดขึ้นในสเปน ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนเหตุการณ์เหล่านี้
  • บุคคลที่เดินทางด้วยเหตุผลทางครอบครัวอย่างเร่งด่วนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
  • ผู้ที่เดินทางด้วยเหตุผลเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม พร้อมหลักฐานเอกสาร
  • ผู้อยู่อาศัยในประเทศที่สามในรายชื่อภาคผนวก หากพวกเขาเดินทางมาจากที่นั้นโดยตรง ได้เปลี่ยนเครื่องผ่านประเทศอื่นในรายการเท่านั้น หรือมีเฉพาะการต่อเครื่องระหว่างประเทศในสนามบินในประเทศที่ไม่รวมอยู่ในภาคผนวก
   • รายชื่อภาคผนวกของประเทศต่อไปนี้ คือ บาห์เรน ชิลี โคลอมเบีย อินโดนีเซีย คูเวต นิวซีแลนด์ เปรู กาตาร์ รวันดา ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE), อุรุกวัย, จีน(รอการยืนยัน), เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, เขตปกครองพิเศษของฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน
  • ผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ผู้ที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปีที่สามารถแสดงการตรวจแบบ NAAT (RT-PCR หรือเทียบเท่า) ของโมเลกุล nucleic amplification test-NAAT ที่เป็นลบได้ โดยดำเนินการ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงและได้รับการยืนยันจากหน่วยงานด้านสุขภาพ รวมไปถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • พลเมืองของประเทศที่สามทุกคน ไม่ว่าจะจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมสุขภาพสำหรับโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากการตรวจสอบจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุข
 • ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่จัดหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงของโควิด-19 (โปรดดูในส่วนหมายเหตุ) จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใบรับรองการได้รับวัคซีน
  • ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (AIDT)
  • ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ที่รับรองว่าหายป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องแสดงใบรับรอง EU Digital COVID สำหรับ “ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” ทั้งนี้ ใบรับรองจะมีผลในวันที่ 14 หลังจากที่ผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นใบรับรองการฉีดวัคซีนจะต้องบันทึกการฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อมีผลสมบูรณ์ โดยใบรับรองเหล่านี้จะถือว่าใช้ได้ ณ วันที่ได้รับเข็มกระตุ้น
 • นอกจากนี้ วัคซีนที่ผู้เดินทางได้รับจะต้องได้รับอนุญาตจาก EMA และ WHO ใบรับรองนี้รวมถึงการฉีดวัคซีนที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน แต่โดสสุดท้ายที่ได้รับจะต้องเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ได้รับอนุญาต (โปรดดูวัคซีนที่ได้รับอนุญาตในส่วนวัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เดินทางขาเข้า)
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศต้นทางจะถือว่ามีอายุ 14 วันหลังจากวันที่ให้โดสสุดท้ายของตารางการฉีดวัคซีนที่สมบูรณ์ (การฉีดวัคซีนหลัก) และไม่เกิน 270 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีน หลังจากนั้น ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศต้นทางจะต้องแสดงว่าได้รับเข็มกระตุ้นเรียบร้อย
 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สเปนจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจาก EMA/WHO และได้รับเข็มสุดท้ายนานกว่า 14 วันที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ที่มาจากสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
 • ใบรับรองนี้ที่ระบุว่าได้รับวัคซีนที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรข้างต้นก็เป็นที่ยอมรับได้ แต่โดสสุดท้ายที่ได้รับจะต้องเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติ

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องแสดงใบรับรอง Digital COVID ของสหภาพยุโรปสำหรับใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ที่มีผลใช้ได้อย่างน้อย 11 วันหลังจากผล NAAT เป็นบวกครั้งแรก แต่ไม่เกิน 180 วันหลังจากวันที่สุ่มตัวอย่างตรวจเชื้อ
 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สเปนจะต้องแสดงใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องแสดงใบรับรอง EU Digital COVID สำหรับใบรับรองการวินิจฉัยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่วินิจฉัยโดยมีผลการตรวจเป็นลบ โดยต่อไปนี้คือผลตรวจเป็นลบที่ยอมรับได้:
  • NAAT- การตรวจการขยายกรดนิวคลีอิก (เช่น: RT-PCR, RT-LAMP, TMA, HAD, NEAR, CRISPR, SDA) โดยมีตัวอย่างตรวจในช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเดินทางมาถึงสเปน
  • การตรวจแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) โดยเก็บตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงสเปน โดยชุดตรวจที่ยอมรับได้คือชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการยุโรป และอาจดูได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_en
 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สเปนจะต้องแสดงการตรวจวินิจฉัยที่เป็นลบ (แบบ NAAT หรือ RAT) ที่ดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมง (แบบ NAAT) หรือ 24 ชั่วโมง (แบบ RAT) ก่อนเดินทางมาถึง
 • นอกจากนี้ ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปีหรือต่ำกว่าจะต้องแสดงการตรวจ NAAT (RT-PCR หรือเทียบเท่า) ของโมเลกุล nucleic amplification test-NAAT (RT-PCR หรือเทียบเท่า) ซึ่งให้ผลเป็นลบดำเนินการ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง

สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะได้รับการยกเว้นการแสดงหลักฐานใบรับรองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องกรอกแบบฟอร์มควบคุมสุขภาพและได้รับ QR Code เรียบร้อย

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer/BioNTech (2 โดส)
 • Moderna (2 โดส)
 • AstraZeneca (2 โดส)
 • Janssen (1 โดส)
 • Novavax (2 โดส)
 • Sanofi-Pasteur (อยู่ในระหว่างการประเมินโดยองค์กรยาแห่งยุโรป)
 • Valneva (อยู่ในระหว่างการประเมินโดยองค์กรยาแห่งยุโรป)

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Pfizer Comirnaty (BioNTech)
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Novavax (Nuvaxovid)
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca AB Vaxzevria
 • Covishield (Serum Institute of India)
 • Sinopharm (BIBP)
 • Sinovac (CoronaVac, Vero cell)
 • COVAXIN (Bharat Biotech)
 • Covovax

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ


หมายเหตุ

รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยง:

พื้นที่สหภาพยุโรป/ เขตเศรษฐกิจยุโรป

 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม, บัลแกเรีย
 • โครเอเชีย, ไซปรัส, เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน, กรีซ
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์, โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สวีเดน
 • เนเธอร์แลนด์

ประเทศที่สาม: ประเทศที่สามทั้งหมดจะถูกจัดอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง ยกเว้นประเทศดังต่อไปนี้

 • จีน
 • อินโดนีเซีย
 • นิวซีแลนด์
 • รวันดา
 • ซาอุดิอาระเบีย, เกาหลีใต้, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 • ไต้หวัน

ใบรับรอง EU Digital COVID ประกอบด้วย 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน

 • ต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป โดยไม่คำนึงว่าขั้นตอนการฉีดวัคซีนจะเสร็จสิ้น (ตารางแบบสมบูรณ์) หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ไม่สมบูรณ์)
 • แม้ว่าอาจมีการค้นหาใบรับรองเมื่อใดก็ได้ แต่ผลใช้ได้จะเริ่มขึ้น 14 วันหลังจากกระบวนการฉีดวัคซีนทั้งหมดเสร็จสิ้น
 • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนโดสที่ได้รับ ชนิดของวัคซีนที่ใช้ และการหายป่วยจากโควิด-19 โดยใบรับรองจะระบุว่าขั้นตอนการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่:
  • หากคุณหายป่วยจากโควิด-19 แล้วและอายุต่ำกว่า 65 ปี คุณจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนที่สมบูรณ์หลังจากได้รับวัคซีน
  • หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนแบบโดสเดียว จะได้รับใบรับรองตามตารางการฉีดสมบูรณ์
  • หากคุณเคยได้รับการฉีดวัคซีนแบบสองโดส คุณจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ไม่สมบูรณ์
  • คุณจะได้รับใบรับรองฉบับสมบูรณ์ หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนแบบสองโดสหรือสองโดสขึ้นไป (ประเภทใดก็ได้)

2. ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19

 • ต้องได้รับการวินิจฉัยการหาเชื้อโควิด-19 โดยการตรวจแบบ PCR มากกว่า 11 วันก่อนที่จะได้รับใบรับรอง แต่ไม่สามารถรับใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 คืนได้หากทำการวินิจฉัยโดยใช้การตรวจแบบแอนติเจนหรือผ่านไปมากกว่า 6 เดือน

3. ใบรับรองผลตรวจที่เป็นลบ

 • ต้องมีผลตรวจที่เป็นลบในการตรวจแบบแอนติเจน 48 ชั่วโมงก่อนที่จะเก็บตัวอย่าง หรือ 72 ชั่วโมงในกรณีของการตรวจแบบ PCR