ข้อมูลรายประเทศ

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร
5 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

5 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

ใบรับรองการมีภูมิคุ้มกัน / แอปพลิเคชัน COOV (Covid Overcome)


รายละเอียดใบรับรอง

แอปพลิเคชัน COOV ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
 • ข้อมูลเพิ่มเติม (ชื่อ วันเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ฯลฯ

รูปแบบใบรับรอง

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั้งใบรับรองและ QR code สามารถเข้าถึงได้จากแอปพลิเคชัน COOV


กระบวนการเข้าประเทศ

  สำหรับมาตรการทั่วไป

1.1.  ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและสถานะการฉีดวัคซีน

 • [ผู้เดินทางสัญชาติเกาหลี/ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยระยะยาว]
  •  กักตัวในที่พักอาศัยของตนเองเป็นระยะเวลา 10 วัน
  • ตรวจ PCR ที่ ศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ใกล้กับสถานที่กักตัว
 • [ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยระยะสั้น]
  • กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้เป็นระยะเวลา 10 วัน (โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง)
  • สามารถกักตัวเองได้หากมีครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยระยะยาว/สัญชาติเกาหลี โดยเป็นญาติภายในลำดับที่สามหรือทายาทโดยตรง

2.       สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกการฉีดวัคซีนกับศูนย์สุขภาพในพื้นที่จะต้องมีผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบ ผลมีอายุ 48 ชั่วโมงและจะหมดอายุในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 2

3.       สำหรับมาตรการอื่น ๆ

3.1.  ข้อมูลการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

 • ผู้เดินทางที่เดินทางมาจากประเทศแทนซาเนีย ซิลี เปรู เมียนมา จะต้องมีการตรวจ PCR ภายใน 1 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศเกาหลี กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมเป็นระยะเวลา 5 วัน และกักตัวด้วยตนเองอีก 5 วัน
 • ผู้เดินทางที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย บราซิล แอฟริกา (ยกเว้นแทนซาเนีย) จะต้องกักตัวเอง 10 วันหลังจากตรวจ PCR ที่สถานบริการชั่วคราว
 • สำหรับผู้เดินทางสัญชาติเกาหลีและผู้ที่ได้รับการยกเว้นที่เดินทางมาจาก 11 ประเทศในแอฟริกา ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตีนี กานา เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย ซิมบับเว จะต้องตรวจ PCR ภายใน 1 วันหลังจากมาถึงและกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมเป็นระยะเวลา 10 วัน

3.2.  การยกเว้นการกักตัว (ระงับชั่วคราววันที่ 3 มกราคม 2564 – 3 กุมภาพันธ์ 2565)

 • สำหรับผู้เดินทางที่รับวัคซีนในประเทศเกาหลีครบโดส

ต้องเตรียมแอพพลิเคชั่น COOV หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนที่พิมพ์ผ่านทาง GOV.KR

 • สำหรับผู้เดินทางที่รับวัคซีนในต่างประเทศครบโดส

จะต้องส่ง ‘Quarantine exemption form’ (จะต้องส่งใบรับรองการฉีดวัคซีนล่วงหน้า)

*ในการออกหนังสือยกเว้นการกักตัว จะต้องยื่นเอกสารละเว้นการกักตัวน, และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้กับหน่วยงานคัดกรอง (สถาทูต/สถานกงสุลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการกลายพันธ์ของเชื้อไวรัส เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย ไม่สามารถยกเว้นการกักตัวได้แม้จะฉีดวัคซีนครบโดส (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
 • ผู้เดินทางสัญชาติเกาหลีที่เดินทางมาจาก 11 ประเทศแอฟริกาได้แก่ บอตสวานา เอสวาตีนี กานา เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย ซิมบับเว  ภายใน 14 วันไม่สามารถยกเว้นการกักตัวได้แม้ว่าได้รับวัคซีนครบโดส

ประเทศจับคู่เดินทาง

สิงคโปร์ (Korea-Singapore Vaccinated Travel Lane (VTL)

 • เพื่อบรรเทาความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโอไมครอน กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของเกาหลี (MOLIT) ประกาศให้ผู้เดินทางที่ซื้อตั๋วเครื่องบินในการเข้าประเทศเกาหลีจากประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และ 20 มกราคม 2565 ไม่สามารถที่จะใช้ข้อตกลง VTL ได้จะต้องทำการกักตัว 10 วัน
 • ผู้เดินทางที่ซื้อตั๋วเครื่องบินในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลาเกาหลี 59 น.หรือก่อนหน้าวันดังกล่าวที่เป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดสำหรับการเดินทางผ่าน VTL จะไม่ได้รับผลกระทบและเข้าสู่เกาหลีผ่าน VTL ได้

 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • AstraZeneca
 • Pfizer
 • Johnson & Johnson Janssen
 • Moderna

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนที่ WHO รับรองได้แก่

 • Pfizer
 • AstraZeneca
 • Janssen
 • Moderna
 • Covishield
 • Sinopharm/Sinovac

โดยจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสเป็นระยะเวลา 14 วันแต่ละวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน


สถานะการเปิดประเทศ

ปิดประเทศบางส่วนแบบมีเงื่อนไข โดยเกาหลีใต้ได้ขยายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศจนถึง 3 กุมภาพันธ์ รวมไปถึงการไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศในแอฟริกาบางประเทศเข้าประเทศ ระงับบริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์จากเอธิโอเปีย และกำหนดระยะเวลาการกักตัวเป็นเวลา 10 วันสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้โดยสารจากไซปันและสิงคโปร์ภายใต้ข้อตกลง Travel bubbleหมายเหตุ

ผลตรวจ PCR ที่ negative ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนวันออกเดินทาง

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ :

ชื่อ (เป็นชื่อที่ตรงกับพาสพอร์ต) / วันเกิด หรือ หมายเลขพาสพอร์ต/ วิธีการตรวจ/ วันที่ทำการตรวจ/ ผลการตรวจ (ควรเป็นผล ‘ลบ’)/ วันที่รายงานผล

ภาษาภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ (หากเป็นภาษาอื่น ๆ จะต้องมีการแปลและแนบส่งกับผลการตรวจ)

วิธีการตรวจ COVID-19 test : Tests based on gene amplification detection (NAATs, PCR, LAMP, TMA, SDA, NEAR, etc)

ยกเว้น : เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีเดินทางกับผู้ปกครองที่มีใบรับรอง COVID-19 PCR ที่มีผลเป็นลบ, ผู้ที่เปลี่ยนเครื่อง, บุคคลที่ได้รับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม, บุคคลที่เดินทางเพื่