ข้อมูลรายประเทศ

แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร
20 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

20 กันยายน 2564


การใช้ใบรับรอง

กำลังพิจารณา


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

My COVID Pass


รายละเอียดใบรับรอง

บันทึกการฉีดวัคซีนและผลการตรวจเชื้อ


รูปแบบใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์


กระบวนการเข้าประเทศ

ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคนที่เดินทางมาถึงสนามบินข้างต้น จะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งต้องได้รับไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ส่งใบรับรองเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ ผู้เดินทางจะต้องทำการทดสอบแอนติเจนเมื่อเดินทางมาถึง และต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และในกรณีที่ผู้เดินทางมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ผู้เดินทางจะต้องกักตัวด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองเป็นระยะเวลา 10 วัน ผู้เดินทางจำเป็นต้องกรอกแบบสอบถามสุขภาพการเดินทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ก่อนที่จะเดินทางไปแอฟริกาใต้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.southafricavisa.com/traveller-health-questionnaire/

ผู้เดินทางสามารถลงจอดได้เฉพาะที่เคปทาวน์ (CPT), เดอร์บัน (DUR), เนลสเปราต์ (MQP) หรือโยฮันเนสเบิร์ก: นานาชาติแลนเซอเรีย (HLA) และ นานาชาติแทมโบ (JNB).


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Pfizer BioNTech, Janssen, Covishield, Coronava


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

Pfizer BioNTech, Janssen, Covishield


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศเพียงบางส่วน


อ้างอิง

(1) https://www.gov.za/covid-19/individuals-and-households/travel-coronavirus-covid-19#HighRiskCountries
(2) https://africacdc.org/trusted-travel/
(3) https://www.southafricavisa.com/traveller-health-questionnaire/
(4) https://covid19.trackvaccines.org/country/south-africa/