ข้อมูลรายประเทศ

ซินต์มาร์เติน

ซินต์มาร์เติน

ดาวน์โหลดเอกสาร
28 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

28 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

ซินต์มาร์เต็นมีการใช้ Digital Covid Certificate (DCC) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Sint Maarten Digital Covid Certificate (DCC)


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

กำลังใช้อยู่ในขณะนี้


รายละเอียดใบรับรอง

Sint Maarten Digital Covid Certificate (DCC) ประกอบด้วย 3 ใบรับรองต่อไปนี้:

 1. ใบรับรองการได้รับวัคซีน
 2. หลักฐานการหายป่วยจากโควิด-19
 3. ใบรับรองผลการตรวจ

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรหัสคิวอาร์


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางทุกคนต้องกรอกใบการอนุมัติสุขภาพล่วงหน้าตามมาตรการ (Electronic Health Authorization System-EHAS) โดยใช้ลิงก์นี้ https://stmaartenehas.com/application-form/
  ซึ่งแนะนำให้กรอกแบบฟอร์มนี้ภายใน 12 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
 • หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (บัตรฉีดวัคซีนของประเทศหรือรหัส QR, ชื่อและนามสกุล, วันที่ได้รับวัคซีน, และหมายเลขชุดของวัคซีน) จากประเทศที่ฉีดวัคซีนจะต้องแสดง ต้องระบุการฉีดโดสกระตุ้นที่ได้รับในรายการที่เกี่ยวข้อง และต้องแสดงหลักฐานการรับ (บัตรฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการของประเทศหรือรหัส QR) ด้วยต้องฉีดบูสเตอร์อย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา จะต้องส่งหลักฐานการหายป่วยที่ได้รับการอนุมัติตามรายการด้านล่าง:
  • หลักฐานการหายป่วยที่ได้รับจากรัฐบาลหรือองค์กรสาธารณสุข (ใบรับรอง Digital Covid Recovery หรือจดหมาย)
  • ผลการตรวจ PCR ที่เป็นบวกของโควิด-19 จัดทำโดยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยค่า Ct 35 หรือสูงกว่า
  • จดหมายรับรองการหายป่วยโควิด-19 จากแพทย์ พร้อมผลการตรวจ PCR ที่เป็นบวก

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนทุกคนและผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้มากกว่า 9 เดือน จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบตามประเภทการตรวจที่เหมาะสม สามารถใช้การตรวจ oropharyngeal swab ได้สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 10 ปี นอกจากนี้ ผลการตรวจแบบ RT-PCR จะต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง
 • ประเภทของการตรวจที่ยอมรับได้มีดังนี้
  • ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ต้องเก็บตัวอย่างการตรวจแบบ rt-PCR สำหรับการตรวจด้วยวิธี naso-pharyngeal swab.
  • ในกรณีของเด็กๆ สามารถใช้การตรวจแบบ oro-pharygeal swab ได้
 • ผลการตรวจดั้งเดิมต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงชื่อของห้องปฏิบัติการหรือคลินิก ชื่อเต็มของผู้รับการตรวจ ประเภทของการตรวจ ชื่อของการตรวจแอนติเจน วันที่ตรวจตัวอย่าง แหล่งผลิตชุดตรวจ วันที่ให้ผลลัพธ์ และผลตรวจที่เป็นลบ โดยผลการตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คำชี้แจงของแพทย์ที่เขียนด้วยลายมือหรืออีเมลจะไม่ได้รับการยอมรับ

สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจ

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • รัฐบาล Sint Maarten มีมาตรการด้านประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางทุกคนไปยัง Sint Maarten ยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ใน Sint Maarten ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ออกเดินทางในวันเดียวกัน (ช่องทำเครื่องหมาย) ลูกเรือบนเครื่องบิน (ช่องทำเครื่องหมาย) ลูกเรือต่อเรือสำราญ (ช่องทำเครื่องหมาย) ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือดินแดนฝรั่งเศส ผู้ประกันตน BES-ZVK (ช่องทำเครื่องหมาย) และคณาจารย์และนักศึกษา AUC (ขั้นตอนพิเศษ) ขั้นตอนการซื้อประกันเป็นคุณลักษณะในตัวของแอปพลิเคชัน EHAS ผู้เดินทางที่ต้องการประกันโควิด-19 จะต้องทำตามขั้นตอนนี้ในขณะที่สมัคร

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer BioNTech/ Comirnaty

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Comirnaty (Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astrazeneca)
 • Johnson & Johnson/Janssen
 • Covishield (Astrazeneca)
 • Sinopharm
 • Sinovac/CoronaVac

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ


หมายเหตุ

ทุกประเทศจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากจากการประเมินของรัฐบาลซินต์ มาร์เต็น