ข้อมูลรายประเทศ

เซเชลส์

20 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

20 กันยายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

1. ผู้โดยสารจะต้องได้รับการอนุญาตในการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ https://seychelles.govtas.com/ โดยข้อมูลจะมีอายุไม่เกินหนึ่งวันหลังจากเดินทางมาถึง
2. ผู้โดยสารสามารถเรียกข้อมูลการได้รับการอนุญาตในการท่องเที่ยวได้ที่ https://seychelles.govtas.com/application-check นอกจากนี้ สายการบินสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน tvalidator ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ https://tvalidator.app หรือตรวจสอบได้ที่ https://seychelles.govtas.com/status-check
3. ผู้โดยสารต้องได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึง
4. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถเข้าประเทศเซเชลส์ได้โดยไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มที่เดินทางมาจากบังกลาเทศ บราซิล อินเดีย เนปาล หรือปากีสถาน จะต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน
5.ผู้เดินทางจะตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
6. ผู้เดินทางต้องยืนยันว่าการจองที่พักจัดทำขึ้นเฉพาะในที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขเท่านั้น โดยผู้เดินทางจะต้องแสดงใบยืนยันการจองที่แสดงระยะเวลาการเข้าพักทั้งหมดในเซเชลส์ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบ ผู้ที่ไม่ได้จองที่พักจะถูกพาไปยังที่พักอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Moderna, Sputnik V, Oxford/AstraZeneca, และ BBIBP-CorV


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO ทั้งหมด


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน


อ้างอิง

(1) http://www.health.gov.sc/wp-content/uploads/Entry-and-Stay-Conditions-for-Travellers-v2.9.pdf
(2) https://www.travelinglifestyle.net/seychelles-is-covid-free-and-reopening-for-tourism/
(3) http://www.health.gov.sc/index.php/covid-19-vaccination-faqs/
(4) https://blog.wego.com/seychelles-travel-restrictions-and-quarantine-requirements/
(5) https://www.kayak.com/travel-restrictions/seychelles?&origin=VN