ข้อมูลรายประเทศ

เซอร์เบีย

เซอร์เบีย

ดาวน์โหลดเอกสาร
7 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

เซอร์เบียมีการใช้ digital green certificate สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งรูปแบบใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Digital green certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

digital green certificate ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวบุคคล เพศ หมายเลขหนังสือเดินทาง)
  • ข้อมูลการได้รับวัคซีน (จำนวนโดสที่ได้รับ วันที่ได้รับโดสแรก โดสสองและโดสสาม)
  • ผลการตรวจหาเชื้อ (แบบ RT-PCR, Antigen test, Serological test)
  • ข้อมูลการหายป่วยจากโควิด-19 (ผลตรวจแบบ PCR/Antigen ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา)

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบใด ๆ ก่อนเดินทางเข้ามา

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Pfizer BioNTech/Comirnaty
  • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Sputnik V
  • Sinopharm

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ