ข้อมูลรายประเทศ

แซงมาร์แตง

แซงมาร์แตง

ดาวน์โหลดเอกสาร
24 สิงหาคม 2564

อัพเดทล่าสุด

24 สิงหาคม 2564


การใช้ใบรับรอง

ใช้สำหรับการเดินทางข้ามเกาะและต่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ และมีแนวโน้มที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับการเข้าถึงบัตรผ่านสุขภาพดิจิตอลของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนหรือราว ๆ ช่วงนั้น (https://www.thedailyherald.sx/islands/island-residents-can-get-european-vaccination-certificate-per-june-21)


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ช่ือใบรับรอง

บัตรผ่านการฉีดวัคซีน/ ใบรับรองการได้รับวัคซีน


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

กำลังใช้อยู่ในขณะนี้


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีนพร้อมรหัสคิวอาร์ซึ่งสามารถระบุตัวตนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแอปพลิเคชัน TousAntiCovid และยังสามารถใช้เป็นบัตรผ่านการฉีดวัคซีน ผู้อยู่อาศัยในเทศบาลโบแนเรอ ซินต์เอิสตาซียึส และซาบาที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจะไม่ต้องผ่านการทดสอบ RT-PCR หรือแอนติเจนเชิงลบเพื่อเข้าสู่ซินต์มาร์เติน


รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรหัสคิวอาร์


กระบวนการเข้าประเทศ

นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม EHAS นี้คือกระบวนการเข้าประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

ผู้คนที่มาจากประเทศเสี่ยงต่ำ

 • นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วรวมไปถึงผู้มีถิ่นพำนักที่ Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจอะไร
 • นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนรวมไปถึงผู้มีถิ่นพำนักที่ Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจอะไร

ผู้คนที่มาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง

 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม.หรือ antigen อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่ไม่ใช่ผู้พำนัก ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนที่ไม่ใช่ผู้พำนัก ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม. ก่อนเดินทาง

ผู้คนที่มาจากกลุ่มประเทศห้ามเข้า

 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่ไม่ใช่ผู้พำนัก ห้ามเข้าประเทศ
 • ผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่ไม่ใช่ผู้พำนัก ห้ามเข้าประเทศ

ผู้คนที่มาจากสหรัฐอเมริกา/แคนาดา 

 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม.หรือ antigen อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ฉีดวัคซีนแล้วที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม.หรือ antigen อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนแล้วที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม.หรือ antigen อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนแล้วที่มีถิ่นพำนักใน Sint Maarten, Saint Martin, St. Eustatius, Saba ต้องตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชม.หรือ antigen อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ: เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ไม่ต้องมีผลทดสอบอะไร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ เสี่ยงสูง ห้ามเดินทางเข้า โปรดคลิกที่นี้


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Pfizer BioNTech


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Comirnaty (Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astrazeneca)
 • Johnson & Johnson/Janssen

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน เนื่องจากมีบางประเทศถูกห้ามเข้าแซงมาร์แตง