ข้อมูลรายประเทศ

โรมาเนีย

30 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

30 มีนาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

โรมาเนียมีการเชื่อมต่อระบบ EU Digital COVID Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Certificatul digital UE privind COVID (EU Digital COVID Certificate)


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ข้อมูลต่อไปนี้จะอยู่ใน EU Digital COVID Certificate:

  • QR Code
  • ข้อมูลสำคัญส่วนตัว (ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด)
  • ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการได้รับวัคซีน การตรวจหาเชื้อหรือการหายป่วยจากโควิด-19

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์นี้ https://vaccinare-covid.gov.ro/certificat-verde-electronic/


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • โรมาเนียยกเลิกมาตรการข้อจำกัดการเดินทางในช่วงโควิด-19
  • ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีน หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจที่เป็นลบ อีกทั้งผู้เดินทางไม่ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัวอีกต่อไป

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Novavax
  • Pfizer BioNTech / Comirnaty
  • Moderna (Spikevax)
  • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Janssen (Johnson & Johnson)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ