ข้อมูลรายประเทศ

กาตาร์

28 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

28 กันยายน 2564


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง โดยชาวกาตาร์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารถดูและดาวน์โหลดใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่หน้าเพจใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Covid-19 Vaccination Certificate


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:
1.ชื่อ สกุล
2.หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
3.วันเกิด
4.สัญชาติ
5.สถานะการได้รับวัควีน (วันที่ได้รับวัคซีน ชื่อวัคซีน และจำนวนเข็มที่ได้รับ)


รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR-Code


กระบวนการเข้าประเทศ

ผู้เดินทางทุกคนที่ไปกาตาร์จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR  ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พลเมืองและผู้อยู่อาศัยที่เดินทางกลับกาตาร์ที่ได้รับวัคซีนที่รัฐบาลอนุมัติแล้ว จะไม่ต้องเข้ารับการกักตัวภาคบังคับ หากฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และมีผลตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึง

ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ในกาตาร์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา จะได้รับการยกเว้นจากการกักตัว นอกจากนี้ ผู้เดินทางทุกคนจะต้องดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ “Ehteraz”

ทางการกาตาร์ได้จำแนกประเทศต่าง ๆ ออกเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดงตามระดับความเสี่ยง ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน ฉีดวัคซีนที่ประเทศกาตาร์ไม่รับรอง หรือผ่านการฉีดเข็มที่ 2 ไม่ครบ 14 วัน จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักกันต่อไปนี้:

  • กลุ่มประเทศสีเขียว: ผู้ที่เดินทางมาถึงจะต้องกักกันที่บ้านเป็นระยะเวลา 5 วัน และตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ในวันที่ 4 ของการเข้าพัก
  • กลุ่มประเทศสีเหลือง: กักกันโรงแรมเป็นระยะเวลา 7 วัน และตรวจหาเชื้อแบบ PCR ในวันที่ 6 ของการเข้าพัก
  • กลุ่มประเทศสีแดง: กักกันโรงแรมเป็นระยะเวลา 10 วัน ตรวจหาเชื้อแบบ PCR เมื่อมาถึงโรงแรมและในวันที่ 9 ของการเข้าพัก

ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในกาตาร์และต้องการเดินทางจะได้รับใบอนุญาตเข้าประเทศโดยอัตโนมัติเมื่อออกเดินทาง ทำให้สามารถเดินทางกลับประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่อาศัยที่อยู่นอกกาตาร์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ จะต้องได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศผ่านทางเว็บไซต์ “พอร์ทัลกาตาร์”


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Pfizer/BioNTech, Moderna (Spikevax)


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

Oxford/AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm BBIBP-CorV

 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าครอบครัวเพื่อเข้าประเทศกาตาร์ได้
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx