ข้อมูลรายประเทศ

โปรตุเกส

4 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด

4 กุมภาพันธ์ 2565


การใช้ใบรับรอง

โปรตุเกสมีการใช้ EU COVID Digital Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 หรือมีผลตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU COVID Digital Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองแสดงข้อมูลขั้นต้นที่จำเป็นในการรับรองและตรวจสอบสถานะการฉีดวัคซีน การตรวจ หรือการหายป่วยจากโควิด-19 ของผู้ถือใบรับรอง เช่น:

 • ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ประเทศสมาชิกที่ออกใบรับรอง
 • ตัวระบุใบรับรองเฉพาะบุคคล
 • ผู้ออกใบรับรอง

นอกจากนี้ อาจรวมถึง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชนิดของวัคซีน
 • ชื่อทางการค้า
 • ผู้ถือใบอนุญาตทางการตลาด
 • จำนวนโดสที่ฉีด
 • วันที่ฉีด ระบุวันที่ให้โดสสุดท้าย
 • ประเทศที่ฉีดวัคซีน

ใบรับรองการตรวจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชนิดของการตรวจ
 • วันที่และเวลาที่รวบรวมตัวอย่างสำหรับการตรวจ
 • วันที่และเวลาที่ผลการตรวจ
 • ศูนย์ตรวจ
 • ผลการตรวจ
 • ประเทศที่ทำการตรวจ

ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • วันที่มีผลเป็นบวก
 • ประเทศที่ทำการตรวจ (มีผลบวก)
 • วันที่ใบรับรองมีผลใช้ได้
 • วันที่ใบรับรองหมดอายุ

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางจากประเทศต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโปรตุเกสเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้:
  • ประเทศในสหภาพยุโรปหรือของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเขตสมาชิกเชงเก้น (ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์)
  • บราซิล สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
  • ประเทศอื่น ๆ โดยเที่ยวบินที่ไม่จำเป็นได้รับการอนุมัติตามการรับรองซึ่งกันและกัน: ซาอุดีอาระเบีย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บาห์เรน แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย คูเวต นิวซีแลนด์ เปรู กาตาร์ จีน รวันดา อุรุกวัย ตลอดจนเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน
 • ผู้เดินทางทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจแบบบังคับ:
  • การตรวจแบบ RT-PCR (หรือการตรวจแบบ NAAT ที่คล้ายกัน) – 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง
  • การตรวจแบบแอนติเจนในห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว (RAT) – 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง นอกจากนี้ การตรวจต้องดำเนินการโดยศูนย์วินิจฉัยที่ได้รับอนุญาตในรายการข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป
 • หลังจากเช็คอินและก่อนเวลาออกเดินทาง ผู้เดินทางทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร (แยกกัน) ทางออนไลน์ที่ https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card รหัส QR สร้างขึ้นเมื่อกรอก PLF โดยสามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบกระดาษหรือดิจิทัล มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
 • เที่ยวบินไปและกลับจากประเทศในแอฟริกาตอนใต้ เช่น แอฟริกาใต้ บอตสวานา เอสซัวตินี เลโซโท นามิเบีย และซิมบับเวถูกระงับ เมื่อมาถึงสนามบิน ผู้เดินทางเหล่านี้ต้องส่งผลการตรวจแบ RT-PCR (TAAN) หรือแบบ Rapid Antigen ในห้องปฏิบัติการ (TRAGg) ข้อบังคับเหล่านี้ใช้กับพลเมืองที่เดินทางเข้าประเทศทางน้ำหรือทางบก โดยมีการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
 • สำหรับผู้ที่เข้าสู่โปรตุเกสทางบก พลเมืองจากประเทศในสหภาพยุโรปที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางต้องมีใบรับรองดิจิทัลของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งสามารถรับได้โดยหากมีการฉีดวัคซีน การตรวจ หรือการหายป่วยจากโควิด-19
 • พลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรปและประเทศในสหภาพยุโรปที่มีระดับความเสี่ยงเป็นสีแดงหรือสีแดงเข้มต้องแสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • EU Covid Digital Certificate ในโหมดการตรวจหรือการหายป่วยจากโควิด-19
  • การตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นลบดำเนินการใน 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • การตรวจแบบแอนติเจที่เป็นลบในห้องปฏิบัติการ โดยดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คนงานข้ามพรมแดนที่ทำกิจกรรมทางวิชาชีพภายใน 30 กิโลเมตรจากชายแดนรวมถึงคนงานในบริการที่จำเป็น (การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์การรักษาความปลอดภัยและบริการฉุกเฉิน) จะต้องแสดงใบรับรองดิจิทัลในรูปแบบการฉีดวัคซีน ผลการตรวจ หรือการหายป่วยจากโควิด-19
 • พลเมืองจากประเทศในแอฟริกาตอนใต้ เช่น แอฟริกาใต้ บอตสวานา เอสซัวตินี เลโซโท โมซัมบิก นามิเบีย และซิมบับเว จะต้องได้รับการตรวจแบบ RT-PCR (TAAN) หรือแบบ Rapid Antigen ในห้องปฏิบัติการ (TRAGg) ในห้องปฏิบัติการ 14 วัน และปฏิบัติตาม 14 วันของการกักตัวเพื่อป้องกันโรคที่บ้านหรือในสถานที่ที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด หากทำการตรวจแล้วผลเป็นลบ (TAAN หรือ TRAg) ในวันที่ 3 การกักตัวสามารถยุติลงได้ แต่ไม่บังคับใช้กับบุคคลที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของโปรตุเกสเป็นเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง
 • หากผู้เดินทางมาถึงโปรตุเกสทางทะเล ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกันกับผู้ที่มาถึงโดยเครื่องบิน

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องได้รับการตรวจแล้วผลเป็นลบแบบ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องหรือแบบ Rapid Antigen ในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง
 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว หากรับ:
  • การฉีดวัคซีนที่มีกำหนดการวัคซีนแบบโดสเดียว จากแบบวัคซีนชนิดโดสเดียว
  • แม้ว่าจะฉีดวัคซีนสองโดสที่แตกต่างกันไปแล้ว ต้องมีวัคซีนโดสที่สองสำหรับตารางปกติของวัคซีนชนิดสองโดส
  • วัคซีนป้องกันโควิด-19 หนึ่งโดส ที่มีกำหนดการฉีดวัคซีนสองโดส สำหรับผู้ที่หายจากโรคแล้ว หากใบรับรองการฉีดวัคซีนระบุว่ากำหนดการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นหลังจากให้ยา 1 โดส การฉีดวัคซีนทั้งหมดมีอายุ 14 วันหลังจากให้โดสสุดท้าย
 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากสหภาพยุโรปสามารถแสดงใบรับรอง EU Digital COVID สำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศที่สามสามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
  • ชื่อและนามสกุลของผู้ถือใบรับรอง
  • วันเดือนปีเกิด
  • โรคที่วัคซีนป้องกัน: COVID-19 (SARS-CoV-2) หรือแบบใดแบบหนึ่ง)
  • วัคซีนป้องกันโควิด-19
  • ชื่อของวัคซีน
  • ผู้ถืออนุญาตการตลาดหรือผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19
  • ตัวเลขในชุดของขนาดดาและจำนวนรวมของวัคซีนปริมาณที่ระบุไว้
  • วันที่ฉีดวัคซีน โดยระบุวันที่ให้วัคซีนสุดท้าย
  • ประเทศสมาชิกหรือประเทศที่สามที่ฉีดวัคซีน
  • หน่วยงานที่ออกใบรับรอง

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากแอลเบเนีย อันดอร์รา อาร์เมเนีย สวิตเซอร์แลนด์ เอลซัลวาดอร์ หมู่เกาะแฟโร จอร์เจีย อิสราเอล ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ มอลโดวา โมนาโก โมร็อกโก นิวซีแลนด์ มาซิโดเนียเหนือ นอร์เวย์ ปานามา ซานมารีโน เซอร์เบีย สิงคโปร์ โตโก ตุรกี, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, วาติกันสามารถแสดงใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ได้
 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากสหภาพยุโรปสามารถแสดงใบรับรอง EU Digital COVID สำหรับใบรับรองนี้ ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากประเทศที่สามยังสามารถแสดงใบรับรองที่ต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
  • ชื่อและนามสกุลของผู้ถือ
  • วันเดือนปีเกิด
  • โรคที่หายป่วย: COVID-19 (SARS) -CoV-2 หรือหนึ่งในสายพันธุ์)
  • วันที่ผลการตรวจวินิจฉัยเป็นบวกครั้งแรก
  • ประเทศสมาชิกหรือประเทศที่สามที่ทำการตรวจวินิจฉัย
  • หน่วยงานที่ออกใบรับรอง
  • ความถูกต้องและมีผลใช้ได้ของใบรับรอง

สำหรับเด็ก

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • หากไม่มีแลกเปลี่ยนกันในการยอมรับความถูกต้องของ EU COVID Digital Certificate ที่ออกโดยโปรตุเกสโดยประเทศที่สาม ในรูปแบบการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 การรับรองความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดยประเทศที่สามเหล่านี้จะไม่สามารถใข้ได้

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Moderna
 • Pfizer BioNtech
 • J&J
 • AstraZeneca
 • Novavax

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

ภายในโปรตุเกสและหมู่เกาะอซอเรส วัคซีนต่อไปนี้เท่านั้นที่ได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) จึงจะถือว่ายอมรับได้

 • Comirnaty (BioNTech and Pfizer)
 • Nuvaxovid (Novavax)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • COVID-19 Vaccine Janssen

วัคซีนต่อไปนี้ยอมรับได้ในหมู่เกาะมาเดรา

 • AstraZeneca
 • Pfizer
 • Moderna
 • Johnson & Johnson/Janssen
 • Sinovac/Instituto Buntantan
 • Instituto Gambaleya (Sputnik V)
 • Sinopharm (VeroCell)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ


หมายเหตุ

ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบระดับสถานะความอันตรายของโควิด-19 ของประเทศในสหภาพยุโรปได้ที่นี้ https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement