ข้อมูลรายประเทศ

เปรู

28 มิถุนายน 2565|

อัพเดทล่าสุด

28 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

เปรูได้มีการใช้ “carnet de vacunación” เพื่อรับรองผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

carnet de vacunación (Vaccination card)


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

สำหรับรายละเอียดเหล่านี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์นี้
https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • หนังสือรับรองสุขภาพและการยืนยันตำแหน่ง (The Affidavit of Health and Geolocation Authorization) https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอย่างสมบูรณ์ของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเปรูและ/หรือในต่างประเทศ
  หากผู้เดินทางข้างต้นไม่สามารถแสดงหลักฐานการเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนได้ จะต้องแสดงการตรวจระดับโมเลกุลที่ให้ผลเป็นลบพร้อมวันที่ได้รับผลไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องที่ต้นทาง

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนอาจสามารถแสดงผลตรวจระดับโมเลกุลที่ให้ผลเป็นลบไม่เกินกว่า 48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องที่ประเทศต้นทาง

สำหรับเด็ก

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจำเป็นต้องไม่มีอาการใด ๆ ของโควิด-19 เพื่อที่จะขึ้นเครื่อง

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • ผู้ที่แสดงอาการของโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงเปรูจะถูกกักตัว
 • นอกจากนี้ ผู้เดินทางสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์นี้ https://www.peru.travel/en/useful-data/iperu

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer-BioNTech
 • Sinopharm
 • AstraZeneca
 • Janssen

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ