ข้อมูลรายประเทศ

ปากีสถาน

8 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้แอปพลิเคชัน PAK COVID-19 Vaccination Pass เป็นหนังสือเดินทางโควิด-19 แบบดิจิทัล โดยบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะสามารถจัดเก็บและแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ โดยสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทั้งชาวปากีสถานและชาวต่างชาติ มีการใช้หนังสือเดินทางวัคซีนดังกล่าวซึ่งมีรหัส QR พิเศษในการขึ้นเครื่อง และการเดินทางโดยรถไฟ 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ช่ือใบรับรอง

Pakistan’s COVID passport, PAK COVID-19 Vaccination Pass app


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:  

 • ชื่อ 
 • วันเดือนปีเกิด 
 • เลขที่ประจำตัวประชาชน 
 • สัญชาติ  
 • เลขที่หนังสือเดินทาง  
 • สถานะการฉีดวัคซีน (รวมถึงวันที่ฉีดวัคซีน วัคซีนหรือการป้องกันโรค ชื่อศูนย์สุขภาพ ผู้ผลิตวัคซีน และหมายเลขรุ่น) 

รูปแบบใบรับรอง

อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน PAK COVID-19 Vaccination Pass 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เฉพาะผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางภายในประเทศ/ระหว่างประเทศในการเดินทางเข้า/ออกจากปากีสถาน  

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • การให้ข้อมูลผ่านแอพ PASS TRACK นั้นจำเป็นสำหรับผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางไปปากีสถาน 
 • ผู้เดินทางควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปโหลดข้อมูลของตนในแอปพลิเคชันหรือมีสำเนาของข้อมูลที่อัปโหลดที่สร้างโดยแอปพลิเคชันก่อนที่จะออกบัตรบอร์ดดิ้งพาส ณ จุดขึ้นเครื่อง 
 • ผู้เดินทางดังต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อโควิด RT-PCR และข้อกำหนดในการอัปโหลดข้อมูลบน PASS TRACK: 
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 
  • ผู้พิการ 
  • คณะผู้แทนระหว่างประเทศระดับสูง 
 • ผู้เดินทางที่เดินทางไปปากีสถานจากประเทศใด ๆ ก็ตาม จะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR  ซึ่งดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงทุกคนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปจะได้รับการตรวจ Rapid Antigen เมื่อเดินทางมาถึงปากีสถาน
ผู้เดินทางทุกคนที่มีผลตรวจ Rapid Antigen เป็นบวกเมื่อเดินทางมาถึง จะต้องกักตัวโดยชำระเงินเองหรือกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดเตรียมให้เป็นเวลา 10 วัน และผลการตรวจ PCR จะดำเนินการในวันที่ 8 ของการกักตัว 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Moderna 
 • Pfizer/BioNTech 
 • CanSino 
 • Sputnik V 
 • Oxford/AstraZeneca 
 • Sinopharm (Beijing) 
 • Sinovac 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน