ข้อมูลรายประเทศ

นอร์เวย์

11 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

11 มีนาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

นอร์เวย์มีการใช้ COVID-19 certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีนและใบรับรองการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

COVID-19 certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

COVID-19 certificate ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • หมายเลขประจำตัว
 • ที่อยู่
 • สถานที่ซึ่งใบรับรองนั้นออกมา
 • QR code ที่ระบุว่าได้รับวัคซีน มีผลตรวจที่เป็นลบหรือหายป่วยจากโควิด-19 แล้วหรือไม่

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ หากไม่สามารถเข้าถึงใบรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ จะสามารถร้องขอใบรับรองนี้ในรูปแบบกระดาษได้เช่นกัน


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • หากเดินทางเข้ามายังนอร์เวย์ จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจ การกักตัวหรือการลงทะเบียนต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางที่เข้ามานอร์เวย์ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจแบบ PCR ที่เป็นลบอีกต่อไป

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer/BioNTech BNT162b2
 • Moderna mRNA-1273
 • Janssen (Johnson & Johnson) Ad26.COV2.S
 • Novavax

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ