ข้อมูลรายประเทศ

ไนเจอร์

23 สิงหาคม 2564

อัพเดทล่าสุด

23 สิงหาคม 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

ผู้เดินทางที่ต้องการจะอยู่ในไนเจอร์นานกว่า 14 วัน จะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในไนเจอร์ และกักตัวเป็นเวลาเจ็ดวัน ณ ที่พัก/บ้านที่แน่นอน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไนเจอร์อาจไปเยี่ยมแต่ละบุคคลระหว่างการกักตัวเพื่อตรวจสอบว่าเคารพกฎการกักตัวหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากักตัว ขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ (Center for Medical Research and Health – CERMES) การทดสอบนี้ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขไนจีเรียโดยผูเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

รัฐบาลไนเจอร์ประกาศให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ได้ในทั้ง 8 รัฐของไนเจอร์ วัคซีนสองชนิดที่อนุญาตให้ใช้คือ ซิโนฟาร์ม และแอสตราเซเนกา


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน โดยท่าอากาศยานเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม เที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ เที่ยวบินภายในไนเจอร์ยังคงมีจำกัด และยังคงปิดพรมแดนประเทศ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เฉพาะชาวไนจีเรียที่มีวีซ่าพำนักที่ถูกต้องเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่ไนเจอร์