ข้อมูลรายประเทศ

นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร
8 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

8 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนการเดินทางระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานใบรับรอง EU Digital COVID Certificate ใบรับรองจะมีรหัส QR Code สำหรับสแกนเมื่อออกเดินทาง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในนิวซีแลนด์ โดยใบรับรองนี้จะมีอายุ 12 เดือน 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

International Travel Vaccination Certificates 


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

สำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล คาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงปลายปีนี้


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • ข้อมูลส่วนบุคคล 
 • ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 
 • ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 
 • วันหมดอายุของใบรับรอง 
 • รหัส QR Code ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในนิวซีแลนด์ 

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถพิมพ์เป็นสำเนากระดาษ 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางมาที่นิวซีแลนด์โดยไม่ต้องขออนุญาตเดินทาง ได้แก่: 

 • พลเมืองนิวซีแลนด์และผู้ที่ถือวีซ่าการมีถิ่นที่อยู่ถาวร 
 • บุตรที่อยู่ในความอุปการะของพลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้พำนักถาวร 
 • นักการทูตซึ่งดำรงตำแหน่งในนิวซีแลนด์  
 • พลเมืองชาวออสเตรเลียหรือผู้พำนักถาวรในนิวซีแลนด 
 • ผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศจากหมู่เกาะคุกและนีอูเอ 

ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอายุ 17 ปีขึ้นไปทุกคนที่เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ รวมทั้งผู้พำนักถาวรในนิวซีแลนด์และผู้ถือวีซ่าชั่วคราวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • ผู้เดินทางส่วนใหญ่ที่ไปนิวซีแลนด์ต้องมีผลการตรวจ PCR หรือ RT-PCR ที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางตามกำหนดเวลาของเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจำเป็นต้องตรวจแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับ COVID-19 แล้ว 
 • ใบรับรองแพทย์
  หากผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์เนื่องจากไม่สามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ จะต้องได้รับใบรับรองดังกล่าวภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 

เมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่างการดำเนินการทำหนังสือเดินทาง
สำเนาเอกสารหรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องเป็นเอกสารที่ยอมรับที่มีผลเชิงลบ 

กระบวนการกักตัว
ผู้เดินทางไปนิวซีแลนด์จากทุกประเทศ ยกเว้นผู้โดยสารที่มีสิทธิ์เดินทางแบบ quarantinefree travel จะต้องกักตัว 10 วัน (แทนการกักตัว 7 วัน) จากนั้นจึงกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 3 วัน

ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมายังนิวซีแลนด์ (ยกเว้นผู้ที่เดินทางภายใต้ ข้อตกลง quarantinefree travel) จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-10 ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่มาถึงในสถานที่กักตัว ผู้โดยสารขาเข้าจะต้องอยู่ในห้องกักกันที่ได้รับการจัดการหรือห้องกักกันจนกว่าจะทราบผลการตรวจ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/border-entry-requirements 


ประเทศจับคู่เดินทาง

ออสเตรเลีย


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Nuvaxovid 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ผู้เดินทางอาจสามารถเดินทางไปนิวซีแลนด์ได้ในขณะที่พรมแดนปิด หากได้รับการพิจารณาว่ามีจุดประสงค์สำคัญในการเดินทาง สามารถอ่านเกณฑ์ในการเข้าประเทศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง