ข้อมูลรายประเทศ

เนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร
23 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

23 มีนาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

เนเธอร์แลนด์มีการใช้ EU Digital Corona Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU Digital Corona Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


รายละเอียดใบรับรอง

EU Digital Corona Certificate ประกอบด้วยใบรับรอง 3 ประเภทดังต่อไปนี้

 • ผลตรวจที่เป็นลบ
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์นี้ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกระดาษ


กระบวนการกักตัว

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากสหภาพยุโรป เขตเชงเก้นและประเทศหรือดินแดนที่อยู่ในแผนท่องเที่ยวของยุโรป
 • ผู้เดินทางจากสหภาพยุโรป เขตเชงเก้นและประเทศหรือดินแดนที่อยู่ในแผนท่องเที่ยวของยุโรปจะต้องกรอกแบบฟอร์มทางสุขภาพก่อนเดินทางผ่านลิงก์นี้ https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2021/07/20/covid-19-and-flying-health-declaration-form
 • มีข้อแนะนำว่าผู้เดินทางจากสหภาพยุโรป เขตเชงเก้นและประเทศหรือดินแดนที่อยู่ในแผนท่องเที่ยวของยุโรปตรวจหาเชื้อด้วยตนเองหลังจากเดินทางมาเนเธอร์แลนด์และตรวจอีกครั้งในวันที่ 5 ของการเดินมาถึง
 • ผู้เดินทางจากประเทศสีเขียว ได้รับวัคซีนหรือหายป่วยจากโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยสามารถเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์ได้

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรปสามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนจาก EU Digital COVID Certificate เมื่อเดินทางเข้าสู่เนเธอร์แลนด์
 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากนอกสหภาพยุโรปสามารถเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ ทั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและถือว่าเป็นผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หาก:
  • ตารางการฉีดวัคซีนประกอบด้วยเข็มเดียวที่ได้รับ (Janssen)
  • ตารางการฉีดวัคซีนประกอบด้วยสองโดส และฉีดทั้งสองโดสเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับหนึ่งโดสและได้รับการยืนยันว่าบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะได้รับมีผลใช้ได้ 14 วันหลังจากฉีดวัคซีนโดสสองของวัคซีนชนิดสองโดส (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca) และ 28 วันหลังจากฉีดวัคซีน Janssen (Johnson & Johnson) ทั้งนี้ใบรับรองนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 270 วัน
 • อย่างไรก็ตาม หากผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับเข็มกระตุ้นแล้ว ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะได้ใช้ได้ทันทีหลังจากการได้รับวัคซีนและจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาใช้ได้เพิ่มเติม
 • นอกจากนี้ ใบรับรองการฉีดวัคซีนได้แสดงในภาษาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งภาษา:
  • ดัตช์
  • อังกฤษ
  • เยอรมัน
  • ฝรั่งเศส
  • อิตาลี
  • โปรตุเกส
  • สเปน
 • โดยควรมีข้อมูลต่อไปนี้:
  • ข้อมูลระบุตัวผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
  • ข้อมูลที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว
  • ชื่อวัคซีนและชื่อผู้ผลิตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตทางการตลาดของวัคซีนแต่ละชนิดที่ฉีด
  • วันที่ให้วัคซีนแต่ละครั้ง
  • ชื่อประเทศที่ฉีดวัคซีน
  • ข้อมูลระบุบุคคลที่ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 จากประเทศในสหภาพยุโรป ส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่เข้าร่วมใน EUDCC (โปรดดูส่วนหมายเหตุ) ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีหลักฐานการหายป่วยย้อนหลังอย่างน้อย 11 วันนับจากวันที่ผลการทดสอบเป็นบวก แต่ไม่เกิน 180 วัน
 • นอกจากนี้ ผลการตรวจที่เป็นบวกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • เป็นภาษาต่อไปนี้: ดัตช์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส หรือสเปน
  • มีข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลที่กำลังตรวจได้
  • มีผลเป็นบวก และเป็นการตรวจแบบ NAAT (PCR) หรือแบบแอนติเจน
  • มีการระบุวันที่และเวลาของการตรวจ
  • มีโลโก้หรือข้อมูลอ้างอิงของสถาบันหรือแพทย์
 • หลักฐานการหายป่วยจากโควิด-19 จากประเทศอื่นนอกเหนือจากระบบ EU Digital COVID Certificate ไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศนอกสหภาพยุโรปเช่น:
  • สมาชิกในครอบครัว
  • คู่สมรสที่อยู่ทางไกล
  • นักกีฬามืออาชีพและเจ้าหน้าที่สนับสนุน
  • นักข่าว
  • นักวิจัย
  • มีผลประโยชน์ในเศรษฐกิจและสังคมของเนเธอร์แลนด์
  • อาชีพในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 • ผู้เดินทางสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้
  https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban

ประเทศจับคู่เดินทาง

ประเทศใน EU ที่อยู่ในรายงานว่า “ปลอดภัย”, ประเทศ/ดินแดนในแผนการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรป (EU travel scheme)


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Novavax
 • Pfizer BioNTech/ Comirnaty
 • Moderna (Spikevax)
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • AstraZeneca EU (Vaxzevria)
 • AstraZeneca – Japan (Vaxzevria)
 • AstraZeneca – Australia (Vaxzevria)
 • AstraZeneca-SK Bio (Vaxzevria)
 • AstraZeneca – Thailand (Siam Bioscience Co., Ltd)
 • COVAXIN (Bharat Biotech International Ltd)
 • Covovax
 • Nuvaxovid (Novavax)
 • Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine – United States of America
 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)
 • Moderna (Spikevax)
 • Covishield
 • Sinopharm BIBP/Sinopharm BBIBP
 • Sinovac (Coronavac)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ


หมายเหตุ

กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและกลุ่มเชงเก้น

 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม บัลแกเรีย
 • โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี กรีซ
 • ฮังการี
 • ไอร์แลนด์ อิตาลี
 • ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์ โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน
 • ไอซ์แลนด์
 • ลิกเตนสไตน์
 • นอร์เวย์
 • สวิตเซอร์แลนด์

แผนการเดินทางของสหภาพยุโรป (EU travel scheme):

 • อันดอร์รา
 • หมู่เกาะแฟโร
 • กรีนแลนด์
 • โมนาโก
 • ซานมารีโน
 • สปิ ตส์เบอร์เกน
 • นครวาติกัน
 • ดินแดนแคริบเบียนภายในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์:
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • St Eustatius
  • St Maarten

ประเทศ/ดินแดนนอกสหภาพยุโรปที่เชื่อมโยงกับระบบ EU DCC:

 • แอลเบเนีย
 • อันดอร์รา
 • อาร์เมเนีย
 • เบนิน
 • เคปเวิร์ด
 • เอลซัลวาดอร์
 • หมู่เกาะแฟโร
 • จอร์เจีย
 • อิสราเอล
 • ไอซ์แลนด์
 • จอร์แดน
 • เลบานอน
 • ลิกเตนสไตน์
 • มอลโดวา
 • โมนาโก
 • มอนเตเนโกร
 • โมร็อกโก
 • นิวซีแลนด์
 • เหนือ มาซิโดเนีย
 • นอร์เวย์
 • ปานามา
 • ซานมารีโน
 • เซอร์เบีย
 • สิงคโปร์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • ตูนิเซีย
 • โตโก
 • ตุรกี
 • ยูเครน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักรและดินแดนในเครือ (เจอร์ซีย์ เกิร์นซีย์ และไอล์ออฟแมน)
 • อุรุกวัย
 • วาติกัน