ข้อมูลรายประเทศ

เนปาล

14 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

14 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ช่ือใบรับรอง

Vaccination Certificate 


รูปแบบใบรับรอง

อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศเนปาล สามารถขอวีซ่าได้ (ควรนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาด้วย) ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถขอวีซ่าได้ โปรดติดต่อสถานทูตเนปาลที่ใกล้ที่สุดก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเนปาล  

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 

 • ใบรับรองผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ซึ่งดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
 • วีซ่าหรือเอกสารอนุมัติล่วงหน้า  
 • เอกสารประกันการเดินทางซึ่งครอบคลุมด้านสุขภาพ ฉุกเฉินวิกฤต หรือช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการเดินทาง 
 • บาร์โค้ดที่สร้างจากใบสมัครออนไลน์ของแบบฟอร์ม Online International Travel Arrival สามารถดูได้ที่ ARMS-DIMS 
 • หลักฐานการได้รับวัคซีน 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

ผู้เดินทางจะต้องส่งเอกสารต่อไปนี้่ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองในเนปาล: 

 • ใบรับรองผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ซึ่งดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
 • วีซ่าหรือเอกสารอนุมัติล่วงหน้า  
 • เอกสารประกันการเดินทางซึ่งครอบคลุมด้านสุขภาพ ฉุกเฉินวิกฤต หรือช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการเดินทาง 
 • บาร์โค้ดที่สร้างจากใบสมัครออนไลน์ของแบบฟอร์ม Online International Travel Arrival สามารถดูได้ที่ ARMS-DIMS 

ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือผู้ที่ไม่สามารถแสดงว่าตนเองได้รับวัคซีนอย่างครบโดสเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับการทดสอบแอนติเจนฟรีเมื่อเดินทางมาถึง โดยผู้เดินทางดังกล่าวจะต้องมีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 

กระบวนการกักตัว 

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและมีผลตรวจ antigen test เป็นลบ จะไม่ต้องกักตัว 
 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบโดสจะต้องกักตัว ณ โรงแรม 5 วันโดยออกค่าใช้จ่ายเองเมื่อมีผลตรวจ antigen test ที่เป็นลบเมื่อเดินทางมาถึง และจะต้องตรวจ PCR ในวันที่ 6 ก่อนเดินทางภายในประเทศ 
 • ผู้เดินทางทุกคนอาจถูกสุ่มตรวจ 

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Oxford/AstraZeneca 
 • Sinopharm 
 • Sputnik V 
 • Covaxin 
 • CoronaVac 
 • Moderna 
 • Pfizer/BioNTech 
 • Janssen (Johnson & Johnson) 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน