ข้อมูลรายประเทศ

เม็กซิโก

19 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

19 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

เม็กซิโกได้มีการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันบุคคลที่ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ช่ือใบรับรอง

Certificado de vacunación contra COVID-19 


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองมีข้อมูล 

 • ชื่อ-นามสกุล  
 • หมายเลขประจำตัว  
 • ยี่ห้อ/ครั้งที่ผลิตของวัคซีนที่ได้รับในแต่ละโดส 

รูปแบบใบรับรอง

แบบอิเล็กทรอนิกส์


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การตรวจหาเชื้อหรือการหายป่วยจากโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าเม็กซิโก


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer-BioNTech
 • Cansino
 • COVAXIN
 • AstraZeneca
 • Sputnik V
 • Sinovac
 • Janssen
 • Moderna
 • Covishield

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ