ข้อมูลรายประเทศ

มัลดีฟส์

14 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

14 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน 


ช่ือใบรับรอง

COVID-19 DIGITAL CERTIFICATIONS 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ เลขประจำตัว/พาสปอร์ต และวันเกิด 
 • ผล PCR test  
 • ข้อมูลใบรับรองการได้รับวัคซีน 

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • แสดงผลตรวจ PCR ที่เป็นลบเมื่อมาถึงมัลดีฟส์ โดลผลตรวจดังกล่าวต้องออกไม่เกิน 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
 • กรอกแบบฟอร์ม Traveller Health Declaration form ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและกลับจากมัลดีฟส์ 
 • กรอก Immigration Arrival Card เมื่อมาถึงมัลดีฟส์ 
 • ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามผู้สัมผัส ‘Trace Ekee’ เมื่อถึงหรือก่อนเดินทางถึงประเทศ 

กระบวนการกักตัว 

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส: ไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน: กักตัวเองเป็นเวลา 14 วันและลงทะเบียนบนระบบพอร์ทัล Haalubelun 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Gamaleya
 • Janssen
 • Moderna
 • Pfizer/BioNTech
 • Sinopharm-BIBP 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ