ข้อมูลรายประเทศ

มาเลเซีย

8 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

8 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง โดยชาวมาเลเซียที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เร็ว ๆ นี้ โดยใช้แอปพลิเคชัน MySejahtera ซึ่งเป็นวัคซีนพาสปอร์ตในรูปแบบดิจิทัล และจะได้รับโปรไฟล์สีเหลืองในแอปพลิเคชัน ตลอดจนสิทธิพิเศษบางประการ เช่น เดินทางไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติจากทางการแล้ว


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน 


ชื่อใบรับรอง

Digital health certificate 


รายละเอียดใบรับรอง

แอปพลิเคชันจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: 

 • ชื่อ นามสกุล 
 • บัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง 
 • ชื่อศูนย์ฉีดวัคซีน 
 • ที่ตั้งของศูนย์ฉีดวัคซีน 
 • วันที่ได้รับวัคซีน 
 • ปริมาณการฉีดวัคซีน (ครั้งแรก, ครั้งที่สองหรือทั้งสองครั้ง) 
 • ประเภทของวัคซีน 

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR code และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป  

ประเภทผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ 

 • ชาวมาเลเซีย 
 • ชาวต่างชาติที่ถือบัตรผ่านระยะยาวที่ถูกต้องจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจากกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียผ่านระบบ MyTravelPass / MyEntry 
 • ผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องเดินทางพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบโดส 
 • ชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องขอใบอนุญาตผ่านระบบ MyTravelPass/MyEntry ก่อนเข้าประเทศมาเลเซีย โปรดดูที่พอร์ทัลกรมตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเพื่ออ่านข้อมูลโดยละเอียด 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม  

 • ผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบซึ่งดำเนินการภายใน 2 วันก่อนเดินทางสู่มาเลเซีย มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ โดยใบรับรองจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือสำเนา เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาบาฮาซามาเลเซีย 
 • ดาวน์โหลดและอัปเดตแอปพลิเคชัน MySejahtera บนสมาร์ทโฟนก่อนเดินทางมาถึง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mysejahtera.malaysia.gov.my  
 • ผู้เดินทางประเภทใดก็ตามที่เดินทางเข้ามาเลเซียจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะเพื่อเข้าสู่มาเลเซีย สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ 
 • ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการประเมินสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เมื่อเดินทางมาถึง โดยจะต้องผ่านการตรวจ RT-PCR 
 • ผู้เดินทางทุกคนต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน MySejahtera บนโทรศัพท์ของตน และสแกน QR Code “ผู้เดินทางจากต่างประเทศ” โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mysejahtera.malaysia.gov.my  

กระบวนการกักตัว 

 • ผู้เดินทางทุกคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสจะต้องกักตัวทั้งหมด 7 วันผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบโดส จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์กักกันหรือกักตัวที่บ้าน เมื่อเดินทางมาถึง
   

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Moderna, Pfizer/BioNTech, CanSino, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm (Beijing), Sinovac 

 


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

มาเลเซียยอมรับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติในรายการ Emergency Use Listing ขององค์การอนามัยโลก  


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์จะปิดรับจองเที่ยวบิน Vaccinated Travel Lane (VTL) ทั้งหมดจนถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางยังสามารถจองเที่ยวบินปกติได้