ข้อมูลรายประเทศ

มาเก๊า

13 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

13 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน 


ช่ือใบรับรอง

Vaccination records, COVID-19 Vaccination Certificate 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ  

  • ชื่อผู้รับวัคซีน 
  • หมายเลขเอกสารประจำตัว 
  • สถานะการฉีดวัคซีน (รวมถึงวันที่ฉีดวัคซีน ยี่ห้อวัคซีน และจำนวนครั้งที่ได้รับ) 

สามารถดูตัวอย่างใบรับรองได้ที่ https://www.ssm.gov.mo/docs/18772//18772_a3f27157bc824e0a9ff4889d4576f25b_000.pdf 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเก๊า (ยกเว้นกรณีที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าประเทศ) 

กรณีที่เป็นผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน 

  • จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเก๊าหากไปเยือนต่างประเทศเป็นเวลา 21 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

สำหรับผู้เดินทางจากฮ่องกง: หากเคยไปเยือนฮ่องกง 14 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า จะต้องถือใบรับรองผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกโควิด-19 ที่เป็นลบ ซึ่งมีอายุภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากวันที่สุ่มตัวอย่าง 1 วัน (** ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 1.00 น. เป็นต้นไป ผู้เดินทางขาเข้าทั้งหมดจากฮ่องกงจะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวันที่สุ่มตัวอย่าง 1 วัน) 

สำหรับผู้เดินทางจากไต้หวัน: หากไปเยือนเขตไต้หวันภาย 21 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า พวกเขาจะต้องถือใบรับรองผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกที่เป็นลบ ที่ออกให้ในไต้หวันภายใน 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง 

สำหรับผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่: หากเคยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ภายใน 14 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า และไม่เคยไปต่างประเทศหรือภูมิภาคไต้หวันภายใน 21 วันก่อนเดินทางมาถึง 

กระบวนการกักตัว 

  • ผู้อยู่อาศัยในฮ่องกง ไต้หวัน หรือจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเคยไปเยือนฮ่องกงมาแล้ว 21 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า จะต้องไปยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางมาถึงมาเก๊า 
  • ผู้อยู่อาศัยในฮ่องกง ไต้หวัน หรือจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเคยไปเยือนไต้หวัน 14 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า จะต้องไปยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางมาถึงมาเก๊า 

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

ัคซีนต่อไปนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในมาเก๊า: Sinopharm (Beijing), Pfizer/BioNTech 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน