ข้อมูลรายประเทศ

ลิกเตนสไตน์

ลิกเตนสไตน์

ดาวน์โหลดเอกสาร
6 พฤษภาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

6 พฤษภาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าลิกเตนสไตน์มีการรับใบรับรอง

 • ไม่มีการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • ไม่มีการออกใบรับรองการฟื้นตัวจากโควิด-19
 • ไม่มีการออกใบรับรองผลตรวจที่เป็นลบ
 • ไม่มีใบรับรองการตรวจสอบ

กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางเข้าลิกเตนสไตน์ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อใด ๆ

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer/BioNTech
 • Moderna
 • Curevac (ไม่เป็นทางการ)
 • AstraZeneca
 • Novavax (ไม่เป็นทางการ)

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Comirnaty Pfizer/BioNTech by BioNTech Manufacturing GmbH
 • Spikevax, formerly Moderna by Moderna Biotech Spain, SL
 • Vaxzevria, formerly AstraZeneca by AstraZeneca Ab
 • Janssen (Johnson & Johnson) by Janssen – Cilag International NV
 • BIBP/Sinopharm by Beijing Institute of Biological Products
 • Covishield by Serum Institute of India
 • CoronaVac by Sinovac Life Sciences

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ


หมายเหตุ

กิจการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลิกเตนสไตน์ดูแลโดยสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้นข้อกำหนดสำหรับการเข้าเป็นเช่นเดียวกับสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์มีพรมแดนร่วมกัน