ข้อมูลรายประเทศ

ลัตเวีย

1 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

1 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

ลัตเวียมีการใช้ Digital Covid-19 certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจที่เป็นลบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการบังคับให้แสดงใบรับรองใด ๆ เมื่อเข้าไปยังสถานที่ในอาคาร อาทิ ห้องผู้เดินทาง ผับ ร้านอาหาร สถานที่ทางวัฒนธรรมหรือสถานที่ทางกีฬาต่าง ๆ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Digital Covid-19 certificate

(Digitālais Covid-19 sertifikāts)


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

Digital Covid-19 certificate มีใบรับรองอยู่ 3 ประเภทดังนี้:

  • ใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
  • ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19
  • ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์นี้

https://covid19sertifikats.lv/


รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

มาตรการการเดินทางในช่วงโควิด-19 ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นมา เมื่อเดินทางเข้ามายังลัตเวีย ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน หายป่วยจากโควิด-19 และผลตรวจที่เป็นลบ


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Novavax
  • Pfizer BioNTech / Comirnaty
  • Moderna (Spikevax)
  • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Janssen (Johnson & Johnson)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ