ข้อมูลรายประเทศ

ลาว

8 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

8 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

คณะกรรมการสุขภาพในลาวได้เปิดตัวใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉบับใหม่พร้อมรหัส QR Code โดยจะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้นและสามารถตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัล 

จากคำแถลงการณ์ของศูนย์ข้อมูลและการศึกษาเพื่อสุขภาพ รหัส QR Code บนใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นใบรับรองฉบับจริงและสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน 


ชื่อใบรับรอง

Covid-19 vaccination certificate 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 

  • ชื่อ – นามสกุล 
  •  หมายเลขการฉีดวัคซีน 
  •  วันเดือนปีเกิด อายุ 
  •  ที่อยู่ 
  •  ข้อมูลการฉีดวัคซีน 

รูปแบบใบรับรอง

ูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR-Code 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

รัฐบาล สปป. ลาว ระงับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ ทุกจุดเข้าออกต่างประเทศ โดยไม่มีการออกวีซ่าให้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ทางการลาวอาจพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิค และชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการที่สำคัญต่าง ๆ )  

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

  • ชาวต่างชาติทุกคนต้องแสดงหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ แบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly) ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
  • ผู้เดินทางทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง กรณีที่มีผลเป็นบวกจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
  • ผู้เดินทางทุกคนต้องมีประกันที่ครอบคลุมโควิด-19 โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมได้เมื่อเดินทางมาถึง 

กระบวนการกักตัว  

ผู้เดินทางทั้งหมดที่มีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ จะต้องผ่านการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงโรงแรม (โดยที่บุคคลหรือองค์กร/บริษัทของผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวเมื่อเดินทางมาถึง (มีค่าบริการ) เพื่อสวมใส่ระหว่างการกักตัว 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Pfizer/BioNTech, Sputnik Light, Sputnik V, Janssen (Johnson & Johnson), Sinopharm (Beijing), Sinovac 

 

 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ทางการลาวอาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษได้