ข้อมูลรายประเทศ

ญี่ปุ่น

7 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรองการได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ในกลุ่มผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ที่ถือใบรับรองนี้สามารถเดินทางผ่านพรมแดนบางประเทศโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

หนังสือเดินทางผู้ได้รับวัคซีนดิจิทัล ใบรับรองการได้รับวัคซีน


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองที่ออกโดยเทศบาลใช้บันทึกของรัฐบาลกลาง ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ:  

  • ชื่อผู้ถือใบรับรอง  
  • วันเกิด  
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง  
  • วันที่ได้รับวัคซีน และผู้ผลิตวัคซีน  

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสาร หนังสือเดินทางผู้ได้รับวัคซีนจะอยู่ในใบรับรองแบบเอกสารและอาจรองรับในแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป  

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ไม่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นอยู่แล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีพิเศษ ชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ จะต้องยื่นขอวีซ่าที่ถูกต้องเหมาะสม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าประเทศในกรณีพิเศษได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม  

เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางทุกคนรวมทั้งชาวญี่ปุ่นต้องยื่นใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบที่ดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ผู้ที่ไม่ยื่นใบรับรองดังกล่าวจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นตามพระราชบัญญัติการกักกันโรค 

 

ชาวต่างชาติ/ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจำต้องมีวีซ่าที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือสำนักงานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศ/ภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ

ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมายังญี่ปุ่นจะต้องกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพก่อนลงจากเครื่อง รวมถึงระบุช่องทางในการติดต่อ จากนั้นจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบิน และรอผลการตรวจที่สนามบินก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานที่กักตัว 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางจะต้องกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน (ที่อยู่อาศัยของตัวเอง ฯลฯ ) และงดใช้บริการขนส่งสาธารณะในญี่ปุ่น 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

BioNtech/ Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ในขณะนี้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ใน 159 ประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ภายใน 14 วันก่อนยื่นคำร้องขอขึ้นเครื่อง จะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรา 5 วรรค (1) รายการ (14) ของพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย เว้นแต่เดินทางเข้าประเทศในกรณีพิเศษ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html