ข้อมูลรายประเทศ

อิตาลี

7 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

อิตาลีมีการใช้ Covid-19 Green Certificate เพื่อยินยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 และมีผลการตรวจที่เป็นลบ นอกจากนี้ใบรับรองนี้ยังเชื่อมต่อกับ EU Digital COVID Certificate (EU DCC) ซึ่งหมายความว่าพลเมืองของสหภาพยุโรปสามารถเข้าอิตาลีด้วย EU DCC ในทางกลับกัน พลเมืองอิตาลีสามารถเข้าสู่โซน EU ด้วย Covid-19 Green Certificate


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Covid-19 Green Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใข้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีผลตรวจหาเชื้อแบบ molecular หรือแบบ antigen ที่เป็นลบ หรือหายป่วยจากโควิด-19 สามารถขอรับ COVID-19 Green Certification ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี้

https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html


รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

  • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบก่อนเดินทางเข้ามา

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Pfizer
  • Janssen
  • Novavax

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ