ข้อมูลรายประเทศ

อิสราเอล

28 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

28 กันยายน 2564


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง โดยอิสราเอลได้เริ่มออกเอกสารใหม่พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือหลักฐานการหายจากโควิด ซึ่งจะมีผลจนถึงสิ้นปีนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใหม่ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข https://corona.health.gov.il/en/green-pass/ และสามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานเพื่อเดินทางออกจากอิสราเอลได้ เนื่องจากได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ บางประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 อิสราเอลและสหภาพยุโรป (EU) ได้ตกลงที่จะรับรองใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกัน ข้อตกลงครั้งนี้ คาดว่าจะมีผลในต้นเดือนตุลาคม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอิสราเอลและยุโรป นอกจากนี้ ยังช่วยให้ชาวอิสราเอลมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองโควิด-19 ดิจิทัลของสหภาพยุโรป ทำให้เดินทางไปยังประเทศในสหภาพยุโรปได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีนและใบรับรองการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Vaccination and Recovery Certificates/Certificates of vaccination and recovery/Coronavirus Certificate


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
1.ชื่อ สกุล
2.วันเดือนปีเกิด
3.วันที่วัคซีนหมดอายุ
4.สถานะการฉีดวัคซีน (รวมถึงวันที่ฉีดวัคซีน ยี่ห้อวัคซีน จำนวนครั้งที่ได้รับ และสถานที่ที่บุคคลได้รับ ฉีดวัคซีนแล้ว)


รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR-Code


กระบวนการเข้าประเทศ

ข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงอิสราเอล

อิสราเอลใช้มาตราส่วนสามสี (สีแดง สีส้ม และสีเหลือง) ในการจัดกลุ่มประเทศ เพื่อกำหนดข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงอิสราเอลจากต่างประเทศและผู้ที่เดินทางจากอิสราเอลไปยังประเทศอื่น หากต้องการทราบกฎการเดินทางระหว่างประเทศตามประเทศหรือตามกลุ่มสีประเทศสีต่าง ๆ คลิกที่นี่

ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางไปอิสราเอลที่อยู่นอกประเทศเป็นเวลา 72 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น จะต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบ ซึ่งดำเนินการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

บุคคลที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 และได้รับใบรับรองการหายจากการติดเชื้อโรคของอิสราเอลหรือมีผลการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เป็นบวกในอิสราเอลอย่างน้อย 11 วันและไม่เกินสามเดือนก่อนเดินทางไปอิสราเอล บุคคลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ ชาวต่างชาติจะต้องแสดงใบอนุญาตการเข้าประเทศแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงอิสราเอล โดยสามารถดาวน์โหลดคำขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าประเทศได้ ที่นี่

ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เข้ามาทั้งหมดจะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิเอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึง โดยต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

มาตราการกักตัว

อิสราเอลบังคับใช้มาตรการกักตัวภาคบังคับที่ปรับตามประเทศที่ต้นทางและสถานะการฉีดวัคซีนหรือการกหายป่วยจากโควิด โดยทั่วไปแล้ว ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่เคยติดเชื้อ COVID-19 ในอิสราเอลจะต้องเข้ารับการแยกกัก นอกจากนี้ นักเดินทางที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มสีแดงหรือสีส้มจะต้องเข้ารับการแยกกักเช่นกัน

ผู้เดินทางที่มาจากทุกประเทศ ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว หรือหายป่วยจากโควิด จะต้องเข้ารับการกักตัวจนกว่าจะมีผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบ เมื่อเดินทางมาถึงหรือแยกกักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยบุคคลที่ต้องเข้ารับการกักตัวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือหายป่วยจากโควิดในอิสราเอลและได้ไปเยือนประเทศกลุ่มสีเหลืองในช่วง 14 วันที่ผ่านมาเท่านั้น รวมถึงนักเดินทางที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศสีส้ม

สำหรับผู้เดินทางรายอื่น โดยทั่วไปจะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันเมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านี้อาจลดระยะเวลาการกักตัวได้หากมีผลการตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการตรวจภาคบังคับเมื่อเดินทางมาถึง และครั้งที่สองจะตรวจในวันที่ 7 ของการกักตัว บุคคลที่มีผลตรวจดังกล่าวข้างตันจะได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปหลังจากได้รับผลตรวจครั้งที่ 2 ที่เป็นลบ


ประเทศจับคู่เดินทาง

ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Moderna, Pfizer/BioNTech


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson and Johnson)


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน (ผู้เดินทางจะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้ากับรัฐบาลอิสราเอลเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศหรือเปลี่ยนเครื่อง ณ อิสราเอล)